Etusivu Yleistä Tekstit Harjoitukset Merkinnät Lähteet Linkit Kurssipalaute

 

 

Tekstit

 1. Johdanto: Konseptuaalisen semantiikan tavoitteet


 2. Mielen modulaarisuus
  (1) Erilaisia käsityksiä modulaarisuudesta

 3. (2) Standarditeoria (Chomsky 1957, 1965)
  (3) Government-Binding-kielioppi (Chomsky 1981, 1986)
  (4) "Klassinen" konseptuaalinen semantiikka (Jackendoff 1983, 1990, 1996)
  (5) Tiernet

 4. Käsiterakenne

 5. (1) Käsiterakenteen kerrokset
  (2) Temaattinen kerros: yleistä
  (3) Temaattisen kerroksen vyöhykkeet ja funktiot
  (4) Temaattisen kerroksen kombinoitumissäännöt
  (6) Tekokerros
  (8) Semanttiset kentät
  (9) Modaalikerros
  (10) Käsiterakenteen ja lauserakenteen kytkennät

 6. Leksikko


 7. Konstruktiot

 8. (1) Yleistä
  (2) Konstruktion määrittely
  (3) Konstruktioiden asema kieliopissa
  (3) Konstruktioiden käsittely perinteisissä suomen kieliopeissa
  (4) Ablatiivi Setälän lauseopissa
  (5) Ablatiivin käsittely Penttilän Suomen kieliopissa (1957)
  (6) Peruslausetyyppien käsittely Hakulisen ja Karlssonin Nykysuomen lauseopissa (1979)
  (7) Yhteistä edellä käsitellyille ablatiivin kuvauksille ja peruslausetyyppien kuvaukselle
  (7) "Ydin" vs. konstruktiot
  (8) Konstruktiokuvauksen tuoma uusi tieto perinteisiin kieliopin kuvauksiin verrattuna
  (9) Penttilän ryhmän 285.9. ablatiivit tarkemmin
  (10) Huono-onnisen omistajan ablatiivi tarkemmin (Nikanne 2001)

 9. Spatiaalisuus

 10. (1) Kieli ja tilanhahmotus
  (1) Ulottuvuuksien ja suuntien leksikaalistuminen suomen postpositoihin
  (2) Liikkuva paikka
  (4) Vertikaalinen ulottuvuus ilman horisontaalista suhdetta
  (5) Spatiaaliset verbit: esimerkkinä kääntymisen ilmaiseminen

 

  Urpo Nikanne, maaliskuu 2002

   

 

Sivujen suunnittelu ja toteutus Henna Lehtinen