konstruktiot

 

 

Tekstit
  Johdanto
  Modulaarisuus
  Käsiterakenne
  Leksikko
  Konstruktiot
  Spatiaalisuus


 

 

Huono-onnisen omistajan ablatiivi tarkemmin (Nikanne 2001)

Tässä osassa katsotaan tarkemmin yhtä edellä esitettyä konstruktiota, huono-onnista omistajaa, edellisen osion konstruktiota 2. Huono-onnisen omistajan ablatiivi on sukua menettäjän ablatiiville. Se voi esiintyä sekä intransitiivisten (tai: ei-kausatiivisten) sekä transitiivisten (tai: kausatiivisten) verbien yhteydessä:

 1. a. Tommylta katosi/hävisi ruuvimeisseli.
  b. Phil ja Lil hävittivät Tommylta ruuvimeisselin.
  c. Tommylta hävisivät huolet
 2. a. Tommylta hävittivät Phil ja Lil ruuvimeisselin.
  b. Tommylta Phil ja Lil hävittivät ruuvimeisselin.

  Menetys ei kuitenkaan ole välttämätöntä vaan ablatiivia voi käyttää myös silloin, kun omistettavaan (ilmaistu intransitiivilauseessa subjekti-NP:lla ja transitiivilauseessa objekti-NP:lla) kohdistuva muutos on omistajan (NP+abl) mielestä ikävä.Lauseen (3) Angelica ei menetä kirjaansa, lauseen (4) Chuckie sukkiaan eikä lauseiden (5) ja (6) Angelica hiuksiaan. Kirjalle, sukille ja hiuksille tapahtuu jotain ja se on omistajan (jos nyt hiuksien "omistajasta" voi puhua) mielestä ikävää:

 3. a. Angelicalta sotkeutui kirja
  b. Angelicalta sotki Spike kirjan
 4. Chuckielta kastuivat sukat.
 5. Angelicalta kastuivat hiukset
 6. Phil ja Lil värjäsivät/kastelivat Angelicalta hiukset

Jotta voitaisiin selvittää tekokerroksen rooleja, on testattava eri NP:itä. Tavallisimmin käytetyt testit tekijän ja taipujan roolien selvittämiseksi perustuvat tehdä- ja tapahtua-verbeihin. Tehdä-verbin subjekti on tekijä ja allatiivikomplementti taipuja. Tapahtua-verbin allativikomplementti on rooliltaan taipuja:

Testaus


Näitä testejä soveltamalla voidaan päätellä, että ablatiivilla merkitty NP on rooliltaan taipuja:

Tekijä ja taipuja

Jos ablatiivi-NP on lauseessa mukana, ei objekti voi olla taipuja, kuten lause (11a) osoittaa. Jos ablatiivi-NP:tä ei ole, objekti on taipuja, kuten lauseesta (11b) näkyy:

11. a. Mitä hiuksillei tapahtui? 

-->  *Angelicalta kastuivat nei
b. Mitä hiuksillei tapahtui? 
-->  Nei kastuivat.  Sama pätee myös transitiivilauseille:

12. a. Mitä [Phil ja Lil]i tekivät hiuksillej?

-->  *Hei kastelivat nej Angelicalta.

b. Mitä [Phil ja Lil]i tekivät hiuksillej?

-->  Hei kastelivat nej


Huono-onnisuus on yleensä ehto ablatiivin käytölle tässä konstruktiossa. Hyväonninen omistaja (13b, c) ei ole kovin luonnollinen:

13. a. Minulta tyhjeni lompakko
        b. *Minulta täyttyi lompakko
        c. *Stu korjasi Tommylta lelun.

Huono-onnisuuteen on kuitenkin poikkeus. Jos omistus on erottamatonta tai jos subjekti-NP viittaa sairauteen tai muuhun vastaavaan vaivaan, myös hyötyjä on ablatiivi-NP:n mahdollinen rooli:

14  a. Chuckielta parani haava   b. Chuckielta parani sormi

15.  Koiralta katosivat/lähtivät kirput

16.  a. Stu paransi Chuckielta haavan.

        b. *Stu paransi Chuckielta sormen.

Huono-onnisen omistajan ablatiivi voidaan formalisoida seuraavalla tavalla:

17.  Huono-onnisen omistajan ablatiivi:

Huono-onninen omistaja


Esimerkit (18), (19) ja (20) osoittavat, kuinka konstruktiota (17) sovelletaan konkreettisiin ilmauksiin. Formalismi on esitelty osassa käsiterakenne.


18.  Angelicalta sotkeutui kirja

Esimerkki 18


19.  Phil ja Lil kastelivat Angelicalta hiukset.

Esimerkki 19


20. Tommy ja Chuckie piilottivat Angelicalta nuken

Esimerkki 20

      (1)(2)(3) (4)(5)(6) (7) (8) (9) (10)

 

       Kurssin etusivulle
 

Urpo Nikanne, maaliskuu 2002

 

   logo
 Sivujen suunnittelu ja toteutus Henna Lehtinen