konstruktiot

 

 

Tekstit
  Johdanto
  Modulaarisuus
  Käsiterakenne
  Leksikko
  Konstruktiot
  Spatiaalisuus


 

 

Ablatiivin käsittely Penttilän Suomen kieliopissa (1957)

Penttilä käsittelee myös ablatiivia laajasti ja antaa paljon esimerkkejä. Seuraavassa on lyhennelty ja typistetty lainaus Penttilän kieliopista:

Ablatiivi ja sen tehtävät (s. 424-430) 285. Adverbiaaliset ablatiivit 

 1. Jos verbinmuodon esiintymä merkitsee liikettä, jonka suorittajalla on jokin lähtökohta, tai tekemistä, jonka tuloksena on jonkinlainen tekijän tai tekemisen kohteen paikanmuutos, on tavallista, että abl:lla on ilmaistu se paikka, jonka pinnalta, lähettyviltä tai alueelta siirtyminen tapahtuu (vrt. ed. el:n ja ad:n esitystä). Esim. pudota ikkunalta ~ kiveltä ~ penkiltä ~ portailta ~ tuolilta ~ uunilta, nousta oljilta ~ sijaltansa ~ vuoteeltansa, poimia marjoja aholta ~ suolta - -
 2. Työ tai toimiskelu liittyy äskeistä lajia olevaan ablatiiviin. Esim. tulla kaupalta ~ kiikulta ~ kynnöltä ~ kahvilta ~ metsältä ~ nuotalta, - -
 3. - - abl. saattaa ilmaista asentoa asemaa, olotilaa, olosuhteita, joista siirrytään toisiin. Esim. - - nousin istualtani ~ kyykkysiltäni ~ makuulta ~ polviltani - - hänet pantiin viralta - -
 4. Jos verbiesiintymä merkitsee tiedustamista tai pyytämistä, abl. ilmoittaa, kenelle tiedustelu tai pyyntö esitetään. Esim. Pyydän Teiltä anteeksi laiminlyöntiäni | Anoin virkavapaata konsistorilta -
 5. Jos verbiesiintymä merkitsee suojelemista, siihen liittyvä abl. ilmoittaa sen, jonka haltuun joutumiselta jotakin varjellaan. Esim. Varjelen tomaattejani varkailta ~ yökylmiltä | - - Varo silmiäsi tupelta, sanoi mies kun akkaansa housuilla huimi. - -
 6. Jos verbiesiintymä merkitsee kieltämistä tai salaamista, abl. ilmoittaa sen, jolta jotakin kielletään tai salataan. Esim. Salaat minulta jotakin - -
 7. El:n käyttöä vastaavasti tavataan jonkin verran myös alkuperän abl:ia. Esim. Oletko Tampereelta?
 8. Eräänlaisen alkuperän abl:n voimme tavata myös saneliitoissa, joissa on tulemista tai saamista taikka jonkinlaista tulevaksi odottamista merkitsevä verbiesiintymä. Abl. saattaa niissä näet ilmoittaa sen henkilön (- - tms.), jonka huostasta tai puolelta jotakin tulee tai saadaan tai odotetaan tulevaksi. Esim. Tänään tuli kirje pojaltani | - - Agricolalta on kielessämme joukko uudissanoja - - 
 9. Jos verbiesiintymän merkitys on passiivinen, ts. jos tapahtuminen tavalla tai toisella kohdistuu subjektipersoonaan (kuten esim. ilmauksessa jalkani kuoleentui), abl. saattaa sen yhteydessä ilmoittaa sen henkilön tai muun elollisen olennon, joka on osallisena tapahtumaan, tav. sinä, jonka hyödyksi tai vahingoksi jotakin tapahtuu. Esim. Pojalta katkesi käsi | Minulta huikeni merellä silmät | Äidiltä luiskahti kude käsistä | Keneltä putosi hansikas? | Minulta hukkui ~ katosi kumi | Isältä halvaantuivat molemmat jalat | Häneltä ei onnistu ~ luonnistu ~ luonnu ~ suju mikään | Anna-Sohvilta se [rieskan teko] aina lykästi M. CANTH | Minulta se parhaiten käy | Asia on unohtunut minulta tyystin | Häneltä syntyi tällä kertaa hyvä työ | Meiltä paloi koti | A:lta kuoli tytär tulirokkoon | Jokos sinulta jutut loppuivat? | En tiedä, kuinka siltä käy ~ luistaa ~ menestyy työnteko | Kyllä äidiltä kahvia riittää | Hevonen riistäytyi ajajalta metsään | Rahat menivät ~ kuluivat meiltä aivan hukkaan | Vieraalta jäi tänne sateenvarjo | Tutkimukset jäivät minulta kesken | Häneltä puuttuu varoja (mutta: Veneestä puuttuu kone) | Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu VT | Siinä rytäkässä meni monelta henki | Rikkoihe reki runoilta, Jalas taittui lausehilta KAL. | Naama venähti häneltä pitkäksi | A:lta valmistuu ~ ilmestyy jouluksi uusi teos. - Eräissä esitettyjen sukuisissa tapauksissa abl. ilmaisee tekijän, nimenomaan on näin asian laita tulla tehdyksi ja jäädä tekemättä sanaliitojen esiintymissä. Esim. Räätäli sanoi, että puku tulee häneltä valmiiksi tuota pikaa | Tulihan se minulta tehdyksi lopulta | Ei Miinalta tullut kirjoitetuksi kotiin | Kyllä nämä puut tulevat pojalta hakatuksi iltaan mennessä | Työ jää oppilailta tekemättä | Kai ne minulta kumminkin maksamatta pysyy | mutta minä sanoin siihen, että se on siltä pojalta tulematta F.E. SILLANPÄÄ | Samaan tapaan: Se oli Pekalta väärin tehty | Olisi ollut hyvä, kun ne olisi tullut isännältä tehdyksi ne kirjat | tuli vanhalta hyljätyksi KANSANL. | ei niitä kuitenkaan olisi itseltä tullut tänne asian alkaen tuoduksi J. AHO.

  Passiivisten verbiesiintymien yhteydessä ei nykysuomessa muuten juuri esiinny abl:ia ns. agenttina (jonkalaista vanhassa suomessa jonkin verran käytettiin, esim. E. LÖNNROT 1831: [asia oli] ainakin keveämpi toimituttaa monelta kuin yhdeltä). Ilmausta Kaupunki valloitettiin vihollisilta ei nyk. siis ymmärretä siten, että viholliset olisivat valloittaneet kaupungin, vaan päinvastoin. Sikäli kuin agenttiabl:ia esiintyy , sillä on vanhastava tai leikillinen sävy, esim. Rakkaat ystävät Ristuksessa, avioliitto on itse Jumalalta säätty I.KIANTO | Viisaus nimittäin, kaikkinainen viisaus on Jumalalta annettu AAPELI | Niin, miksei tietäisi, sanoi Hanna ja se oli jotenkin röyhkeästi sanottu pyykkäriltä hänen emännälleen F.E. SILLANPÄÄ | Hyvä hyljätään pahoilta, paha ei kelpaa kellenkään SL. 

 10. Lähellä äskeisiä saneliittoja ovat ne, joissa on verbiesiintymä ynnä sen obj. sekä abl. ja joissa viimeksi mainittu ilmaisee, kenen vahingoksi jotain tapahtuu. Esim. Koira puri pojalta sormen poikki | Komppaniamme sulki tien vihollisilta | Nousi tuuli tuulemahan, - - - Veikoilta veneen hajott KANT. | Mummulta alkoi kahvihammasta pakottaa. [Jne. Yhteensä 18 erilaista adverbiaalista käyttöä. Lisäksi 6 adnominaalista ablatiivia.] 

Huomattavaa 

 1. Penttilän kieliopin antama kuva ablatiivista on samantapainen kuin Setälän. Perusmerkitys on 285.1. Sen laajentumia ovat 285.2. ("äskeistä lajia") - 285.3. ("puheenalaista lajia"). Loput ovat muita merkityksiä.
 2. Penttilä liittää verbin merkityksen ablatiivin erityismerkitykseen: "Jos verbi merkitsee X, niin ablatiivi ilmoittaa Y."
 3. Setälään verrattuna Penttilä on löytänyt lisää ablatiivin käyttöjä.
 4. Ryhmät (esim. 9.) ovat sisäisesti yhä hyvin heterogeenisiä.
     

(1)(2)(3) (4)(5)(6) (7) (8) (9) (10)

 

       Kurssin etusivulle
 

Urpo Nikanne, maaliskuu 2002

 

   logo
 Sivujen suunnittelu ja toteutus Henna Lehtinen