konstruktiot

 

 

Tekstit
  Johdanto
  Modulaarisuus
  Käsiterakenne
  Leksikko
  Konstruktiot
  Spatiaalisuus


 

 

Yleistä

Modulaarisuutta käsittelevässä osuudessa oli puhetta erilaisista muodon ja merkityksen kytkijöistä. Eri kerrosten välillä on omia kytkentöjään, mutta Tiernet-malliin sisältyy kolme komponenttia, joiden tehtävänä on lähinnä juuri erilaisten rakennespesifisten kytkentöjen mahdollistaminen:

Leksikko
Sanoissa yhdistyy "mielivaltaisesti" fonologinen, syntaktinen ja erilainen semanttinen ja pragmaattinen informaatio.
Morfologia
Morfologialle on ollut vaikea löytää paikkaa kieliopin kokonaiskuvassa. Myös morfologia yhdistää "mielivaltaisesti" muotoa ja merkitystä.
Konstruktiot
Konstruktioita on pidetty osana leksikkoa (Jackendoff, Goldberg, etc.), koska nekin yhdistävät "mielivaltaisesti" kielen erilaisia muotorakenteita ja merkitystä.

Leksikko, konstruktiot ja morfologia ovat toisistaan erillisiä mutta samankaltaisia muodon ja erilaisten merkitysten "mielivaltaisia" kytkentöjä määritteleviä komponentteja. Leksikko ja morfologia ovat perinteisiä kieliopin osia - joskin niiden asemaa kieliopissa joudutaan teoreettisessa tutkimuksessa jatkuvasti pohtimaan. Sen sijaan konstruktioiden keskeiseen asemaan on kielentutkimus kiinnittänyt huomiota vasta viime aikoina.

Konstruktioiden tutkijoista ja heidän teoksistaan voidaan mainita tässä seuraavat, joskin luonnollisesti paljon muitakin on: Charles Fillmore ja Paul Kay (1996: Construction Grammar, käsikirjoitus, UC/Berkeley), Adele Goldberg (1995: Constructions. University of Chicago Press), Jan-Ola Östman (eri yhteyksissä: tulossa 2002: Jan-Ola Östman ja Mirjam Fried, toim., Construction Grammar(s): Cognitive dimensions. Amsterdam/Philadelphia: John-Benjamins). Jackendoff (1990: Semantic Structures. Cambridge, MA: MIT Press).

       

(1) (2) (3) (4)(5)(6) (7) (8) (9) (10)

 

       Kurssin etusivulle
 

Urpo Nikanne, maaliskuu 2002

 

   logo
 Sivujen suunnittelu ja toteutus Henna Lehtinen