konstruktiot

 

 

Tekstit
  Johdanto
  Modulaarisuus
  Käsiterakenne
  Leksikko
  Konstruktiot
  Spatiaalisuus


 

 

Penttilän ryhmän 285.9. ablatiivit tarkemmin

Tässä osassa analysoin Penttilän ryhmän 285.9. esimerkit tarkemmin konstruktioajattelun pohjalta. (Tarkempi kuvaus joistain tässä puheena olevista ablatiivikonstruktioista on esitetty artikkelissa Nikanne 2002: "Constructions in Conceptual Semantics" - Östman & Fried, toim., Construction Grammar(s): Cognitive dimensions. Amsterdam/Philadelphia: John-Benjamins.)

Kyseisen ryhmän ablatiivit voidaan jakaa useampaan konstruktioon. Olen seuraavassa löytänyt kolmetoista erilaista konstruktiota. Niistä jotkin voidaan varmaankin tarkemmassa katsannossa jakaa useampaankin erilliseen konstruktioon. Tässä osassa esitetty kuvaus on melko yleinen. Olen esittänyt syntaktisen rakenteen yleispiirteet ja konstruktion osat tässä syntaktisessa kontekstissaan, johon voi liittyä paitsi syntaktista myös erityistä morfologista ja leksikaalista informaatiota. Lisäksi olen hyvin yleisesti kuvannut konstruktion merkityksen ja kytkennät muodon ja merkityksen eri osien välillä.

Ensimmäiset kolme konstruktiota ovat kytköksissä ablatiivin merkitykseen lähteenä. Ablatiivilla merkityn NP:n tarkoite ilmaisee menettäjän tai vastaavan. Konstruktiossa 2 ei ablatiivilla merkityn NP:n tarkoite kuitenkaan välttämättä menetä mitään, vaan ainoastaan kokee ikävän kokemuksen, kun hänen omistamaansa tai hallussaan oleva esine tai vastaava on matriisilauseen ilmaiseman tapahtuman taipuja. Ryhmässä 3 ablatiivilla merkityn NP:n tarkoite menettää vain kontrollin.

 1. Menettäjä: NP+ablS [V {mennä, hävitä, kuolla, kadota,...} NPsubj...] (NP+abl:n tarkoite menettää kokonaan omistamansa NPsubj:n tarkoitteen.)
  A:lta kuoli tytär tulirokkoon
  Siinä rytäkässä meni monelta henki 
  Rahat menivät ~ kuluivat meiltä aivan hukkaan


 2. Huono-onninen omistaja: tarkempi kuvaus myöhemmin
  Pojalta katkesi käsi 
  Minulta huikeni merellä silmät 
  Isältä halvaantuivat molemmat jalat 
  Meiltä paloi koti 


 3. Kontrollin menettäjä:NP+abl [S V ... NPsubj...]
  (NP+abl:n tarkoite aiheuttaa S:n ilmaiseman tapahtuman siten, että hän menettää kontrollin NPsubj:n tarkoitteesta. V on ei-kausatiivinen ja NPsubj:n temaattinen rooli on teema.)
  Äidiltä luiskahti kude käsistä 
  Keneltä putosi hansikas? 
  Minulta hukkui ~ katosi kumi 
  Hevonen riistäytyi ajajalta metsään 
  Naama venähti häneltä pitkäksi 

  Monissa tämän ryhmän ablatiiveissa matriisilauseen verbinä on tulla-verbi, ja ablatiivilla merkityn NP:n tarkoite on rooliltaan toimija jossain tapahtumassa. Se, minkä tapahtuman toimija ablatiivi-NP:n tarkoite on, vaihtelee konstruktioittain.

 4. NP+abl [S V {syntyä, ilmestyä,valmistua, tulla,...} NPsubj]
  (NP+abl:n tarkoite on NPsubj:n tarkoitteen valmistaja tai luoja.)
  Häneltä syntyi tällä kertaa hyvä työ
  A:lta valmistuu ~ ilmestyy jouluksi uusi teos


 5. NP+abl V {tulla} V+pass+2ptc+tra
  (NP+abl on V+pass+2ptc+tra:n subjektiargumentti, looginen subjekti.)
  Ei Miinalta tullut kirjoitetuksi kotiin 

 6. NPsubj V {tulla} NP+abl V+pass+2ptc+tra / AP+tra {valmis}
  (NP+abl on V+pass+2ptc+tra:n subjektiargumentti tai - jos AP+tra on käytössä - NPsubj:n tarkoitteen valmistaja. NPsubj on V+pass+2ptc+tra:n objektiargumentti.)
  Räätäli sanoi, että puku tulee häneltä valmiiksi tuota pikaa
  Tulihan se minulta tehdyksi lopulta 
  Kyllä nämä puut tulevat pojalta hakatuksi iltaan mennessä 
  Olisi ollut hyvä, kun ne olisi tullut isännältä tehdyksi ne kirjat 

  Ablatiivilla merkityn NP:n tarkoite on rooliltaan toimija myös seuraavissa konstruktioissa, joissa matriisilauseen verbinä ei ole tulla-verbi vaan jokin muu.

 7. NPsubj V {jäädä} NP+abl Adv {kesken, vajaaksi, puolitiehen,...}
  (NPsubj ilmaisee toiminnan, jonka tekijä NP+abl:n tarkoite on.)
  Tutkimukset jäivät minulta kesken

 8. NP+abl [S V {käydä, sujua, luistaa, onnistua, luonnistua, lykästää}
  NPsubj]
  (NPsubj ilmaisee toiminnan, jonka tekijä NP+abl:n tarkoite on. NP+abl:n tarkoite on hyvä kyseisessä toiminnassa.)
  Häneltä ei onnistu ~ luonnistu ~ luonnu ~ suju mikään 
  Anna-Sohvilta se [rieskan teko] aina lykästi 
  Minulta se parhaiten käy 
  En tiedä, kuinka siltä käy ~ luistaa ~ menestyy työnteko


 9. NPsubj V {jäädä, pysyä, olla,...} NP+abl V+3inf+abe
  (NPsubj ilmaisee toiminnan, jonka tekijä NP+abl:n tarkoite on. NP+abl on V+3inf+abe:n subjektiargumentti ja NPsubj V:n objektiargumentti tai - jos V+3inf+abe on intransitiivinen - NPsubj voi olla ekspletiivi se.)
  Työ jää oppilailta tekemättä 
  Kai ne minulta kumminkin maksamatta pysyy
  mutta minä sanoin siihen, että se on siltä pojalta tulematta


 10. NPsubj V {olla} NP+ABL Adv {väärin, oikein, hyvin, kauniisti,
  hienosti, jalosti
  ,...} <V+pass+2ptc {tehty, toimittu, ajateltu,
  päätelty
  ,...}>

  (NPsubj ilmaisee toiminnan, jonka tekijä NP+abl:n tarkoite on.)
  Se oli Pekalta väärin tehty
  vrt. Se oli Pekalta väärin.

  Lisäksi Penttilän ryhmään kuuluu joitain rektiotapauksia.

 11. unohtua --> NPsubj, NP+abl
  Asia on unohtunut minulta tyystin 

 12. loppua --> NPsubj, NP+abl
  Jokos sinulta jutut loppuivat?

 13. NP+abl V {puuttua} NP
  Häneltä puuttuu varoja (mutta: Veneestä puuttuu kone
  Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu
     

(1)(2)(3) (4)(5)(6) (7) (8) (9)(10)

 

       Kurssin etusivulle
 

Urpo Nikanne, maaliskuu 2002

 

   logo
 Sivujen suunnittelu ja toteutus Henna Lehtinen