leksikko

 

 

Tekstit
  Johdanto
  Modulaarisuus  
  Käsiterakenne
  Leksikko
  Konstruktiot
  Spatiaalisuus


 

 

Leksikaalisten yksiköiden rakenne

Leksikko on yksi kielen keskeisiä komponentteja. Kuten modulaarisuutta käsittelevässä osiossa oli puhe, leksikaaliset yksiköt kytkevät yhteen fragmentteja erilaisista representaatioista (kerroksista). Samanlainen rakenne on myös morfologisilla yksiköillä ja konstruktioilla. Leksikaalisia ja morfologisia yksiköitä kutsutaan yhteisnimellä morfeemit. Morfeemin yleinen muoto voidaan esittää kaavamaisesti seuraavalla tavalla:

morfeemin yleinen muoto

Morfeemi ei siis ole oma itsenäinen representaationsa vaan kytkentämekanismi, joka voi kytkeä yhteen erilaisista rakennusaineista koostuvia, erilaista informaatiota koodaavia rakenteen osia yhteen. Kytkennän ei tarvitse olla yhden suhde yhteen vaan se voi olla myös yhden suhde useampaan (esim. A:n elementtiä X vastaa B:ssä kaksi elementtiä a ja b). Kaikkia elementtejä ei edes kytketä muihin representaatioihin (esim A:n elementti Y jää kytkemättä).

Yksinkertainen esimerkki leksikaalisesta yksiköstä on vaikkapa sanan sika leksikaalinen kuvaus. (Huom! Eri representaatiot on esitetty hyvin riisutussa muodossa.)

sian leksikaalinen kuvaus

       Kurssin etusivulle

 

 

Urpo Nikanne,   maaliskuu 2002  

 

   logo
 
Sivujen suunnittelu ja toteutus Henna Lehtinen