konstruktiot

 

 

Tekstit
  Johdanto
  Modulaarisuus
  Käsiterakenne
  Leksikko
  Konstruktiot
  Spatiaalisuus


 

 

Konstruktiokuvauksen tuoma uusi tieto perinteisiin kieliopin kuvauksiin verrattuna

Tässä osassa katsotaan, mitä uutta konstruktiokuvaus on tuonut niihin kuvauksiin verrattuna, joita edellä on esitetty. Tämän asian valaisemiseksi katsotaan tarkemmin Penttilän antamaa kuvausta yhdestä ablatiivin erityiskäytöstä, siitä, jolle hän on antanut numeron 285.9.

Penttilän ablatiivin merkitysryhmän 285.9. kuvauksen ongelmia

Penttilä luonnehtii merkitysryhmän 285.9. kriteereitä seuraavasti:

"Jos verbiesiintymän merkitys on passiivinen, ts. jos tapahtuminen tavalla tai toisella kohdistuu subjektipersoonaan (kuten esim. ilmauksessa jalkani kuoleentui), abl. saattaa sen yhteydessä ilmoittaa sen henkilön tai muun elollisen olennon, joka on osallisena tapahtumaan, tav. sinä, jonka hyödyksi tai vahingoksi jotakin tapahtuu."

Tämän käyttötavan määritelmänmukaiset kriteerit ovat eriteltyinä seuraavat:

 1. "Verbiesiintymä merkitykseltään passiivinen."
 2. Tapahtuminen kohdistuu subjektipersoonaan.
 3. Ablatiivilla merkitty NP viittaa elolliseen olentoon.
 4. Ablatiivi saattaa ilmoittaa tapahtuman osallistujan, tavallisesti hyötyjän tai vahingon kärsijän.

Tämä muistuttaa hyvin paljon konstruktioiden kuvausta, koska siinä annetaan kriteerejä laajemmalle rakenteelle kuin pelkästään ablatiiville: jos ehdot a - c toteutuvat, niin merkitys on d.

Penttilän määritelmässä on kuitenkin selviä ongelmia. Ongelmana on lähinnä liiallinen väljyys. Penttilän kriteereillä on loppujen lopuksi vaikea ratkaista, mitkä esimerkit kuuluvat merkitysryhmään ja mitkä eivät:

 1. Mitä passiivisuus tarkoittaa? Esim. seuraavissa:
  Naama venähti häneltä pitkäksi
  Hevonen riistäytyi ajajalta metsään

 2. Mitä "tapahtumisen kohdistuminen" tarkoittaa? Esim. seuraavissa:
  Anna-Sohvilta se [rieskan teko] aina lykästi
  Häneltä syntyi tällä kertaa hyvä työ
  Kyllä äidiltä kahvia riittää
 3. Mitä "olla osallisena tapahtumaan" tarkemmin ottaen tarkoittaa? Ja miten voi tietää, millaisesta osallistumisesta kulloinkin on kyse?
 4. Miten sana saattaa ("saattaa ilmoittaa tapahtuman osanottajan") pitäisi tulkita?
     

(1)(2)(3) (4)(5)(6) (7) (8) (9) (10)

 

       Kurssin etusivulle
 

Urpo Nikanne, maaliskuu 2002

 

   logo
 Sivujen suunnittelu ja toteutus Henna Lehtinen