käsiterakenne

 

 

Tekstit
  Johdanto
  Modulaarisuus
  Käsiterakenne
  Leksikko
  Konstruktiot
  Spatiaalisuus


 

   

Modaalikerros

Modaalikerrosta tarvitaan ilmaisemaan lauseen kuvaaman (tai ajatellun) tapahtuman tai sen osien todennäköisyyttä, mahdollisuutta, kielteisyyttä jne.   Modaalikerros on erillinen osa käsiterakennetta. Sen yksiköitä ovat esimerkiksi seuraavat piirteet:

Prbl
Todennäköisyys. Pekka saapunee huomenna 'Pekka todennäköisesti saapuu huomenna'.
Pot
Mahdollisuus. Pekka saattaa tulla huomenna 'On mahdollista, että Pekka tulee huomenna'.
Cert
Varmuus. Pekka tulee ilman muuta huomenna 'On varmaa, että Pekka tulee huomenna'.
Neg
Kielteisyys. Pekka ei tule huomenna, Pekka jättää tulematta huomenna.
jne.

Modaalikerroksen piirteitä ilmaistaan suomessa moduksilla, erilaisilla modaalisilla adverbeilla, modaaliverbeillä, infinitiivirakenteilla, jne.

Notaatiossa modaalikerros merkitään erilleen muusta käsiterakenteesta ja modaalipiirre yhdistetään kytkentäviivalla siihen elementtiin, joka kuuluu kyseisen piirteen vaikutusalaan. Esimerkiksi:

Pekka voi tulla kouluun.

Pekka voi tulla kouluun

Pekka tuskin tulee kouluun. ('todennäköisesti ei')

Pekka tuskin tulee kouluun

Modaalikerroksen erillisyys mahdollistaa sen, että tavallisia päättelysääntöjä voidaan käyttää muun rakenteen osalta ja samat modaalipiirteet pysyvät ennallaan:

Lause:      Pekka tulee kouluun
Päätelmä: (Tapahtuman jälkeen) Pekka on koulussa.
  (Ks. tarkemmin esim. Nikanne 1990.)

Lause:     Pekka voi tulla kouluun. (Pot)
Päätelmä: Pekka voi olla koulussa. (Pot)

Lause:     Pekka tullee kouluun. (Prbl)
Päätelmä: Pekka on todennäköisesti koulussa. (Prbl)

Lause:     Pekka ei tule kouluun. (Neg)
Päätelmä: Pekka ei ole koulussa. (Neg)

Modaalikerroksesta ei konseptuaalisessa semantiikassa ole juuri kirjallisuutta, mutta modaalisuus sinänsä on hyvin paljon tutkittu seikka kielitieteessä. Tämän esittelyn tarkoituksen on vain osoittaa modaalisuudelle mahdollinen paikka kokonaisteoriassa.

 

     

(1) (2) (3) (4)(5)(6) (7) (8) (9)(10)

 

       Kurssin etusivulle
 

Urpo Nikanne, maaliskuu 2002

 

   logo
 Sivujen suunnittelu ja toteutus Henna Lehtinen