käsiterakenne

 

 

Tekstit
  Johdanto
  Modulaarisuus
  Käsiterakenne
  Leksikko
  Konstruktiot
  Spatiaalisuus


 

 

 

Temaattisen kerroksen vyöhykkeet ja funktiot

Temaattinen kerros jakaantuu kolmeen osaan, vyöhykkeeseen, joilla on kullakin oma tehtävänsä:

Vyöhyke 1 "Taustavyöhyke" suhteuttaa sijainnin, kohteen, lähteen ja reitin koko tilanteeseen.

Vyöhyke 2 "Kuviovyöhyke" suhteuttaa teeman koko tilanteeseen.

Vyöhyke 3 "Aiheutusvyöhyke" suhteuttaa aiheuttajan koko tilanteeseen. Myös inkoatiivisuus kuuluu vyöhykkeeseen 3.

Tilanteen osanottajien suhde koko tilanteeseen ilmaistaan semanttisten funktioiden avulla. Osanottajat - aiheuttaja, teema, kohde, lähde, reitti ja sijainti - ovat funktion valitsemia argumentteja. Funktio voi valita myös toisen funktion.

Seuraavassa ovat kunkin vyöhykkeen funktiot ja niiden ominaisuudet:

Vyöhykkeen 1 funktiot (paikka- ja väyläfunktiot)

Paikkafunktiot

AT
yleinen paikkafunktio; valitsee sijainnin
ON
pinnalla tai päällä; valitsee sijainnin
IN
sisällä, sisäpuolella; valitsee sijainnin
UNDER
alla, alapuolella; valitsee sijainnin
jne.
 

Väyläfunktiot

TO
johonkin asti; valitsee kohteen
TOWARD
jotain kohti; valitsee kohteen
FROM
jostain asti; valitsee lähteen
AWAY-FROM
jostain päin; valitsee lähteen
VIA
jotain kautta; valitsee reitin
 

Vyöhykkeen 2 funktiot (ei-kausatiiviset tilannefunktiot)

GO
muutos; valitsee teeman ja yhden tai useamman väyläfunktion
BE
oleminen; valitsee teeman ja yhden tai useamman paikkafunktion
STAY
pysyminen; valitsee teeman ja yhden tai useamman paikkafunktion
ORIENT
osoittaminen; valitsee teeman ja yhden väyläfunktion
EXT
ulottuminen; valitsee teeman ja yhden väyläfunktion
CONF
jossain asennossa oleminen; valitsee teeman
MOVE
jonkin "monotonisen" tekeminen; valitsee teeman
 

Vyöhykkeen 3 funktiot (kausatiiviset funktiot ja inkoatiivinen funktio)

CAUSE
aiheuttaminen; valitsee aiheuttajan ja vyöhykkeen 2 tai 3 funktion
LET
salliminen; valitsee aiheuttajan ja vyöhykkeen 2 tai 3 funktion
INCH
inkoatiivisuus; valitsee vyöhykkeen 2 tai 3 funktion

Seuraavalla alasivulla esitellään funktioiden kombinoitumista valinnan (valenssin) avulla ja annetaan konkreettisia esimerkkejä.

     

(1) (2) (3) (4)(5)(6) (7) (8) (9) (10)

 

      Kurssin etusivulle
 

Urpo Nikanne, maaliskuu 2002

 

   logo
 Sivujen suunnittelu ja toteutus Henna Lehtinen