Etusivu Yleistä Tekstit Harjoitukset Merkinnät Lähteet Linkit Kurssipalaute

 

 

KÄYTETTYJÄ LYHENTEITÄ JA MERKINTÖJÄ

Lyhenteet

ABL
ablatiivi
ACC
akkusatiivi
ADE
adessiivi
ALL
allatiivi
ELA
elatiivi
ESS
esiivi
GEN
genetiivi
ILL
illatiivi
INE
inessiivi
INF
infinitiivi
INS
instruktiivi
NOM
nominatiivi
PAR
partitiivi
PTC
partisiippi
TRA
translatiivi
1SG
yksikön ensimmäinen persoona
2PL
monikon toinen persoona
Px3
kolmannen persoonan possessiivisuffiksi
Px1SG
yksikön ensimmäisen persoonan possessiivisuffiksi

Merkinnät

F
ei-monadinen f-ketjun funktio
F'
monadinen f-ketjun funktio
f
mikä hyvänsä f-ketjun funktio
f1, f2, f3
mikä hyvänsä f-ketjun funktio vyöhykkeessä 1, 2, 3
A --> B
A valitsee B:n. / B kuuluu A:n valenssiin; f-ketjussa nuoli ilmaisee valintaa funktioiden välillä ja funktioiden ja argumenttien välillä; Tekokerroksessa nuoli ilmaisee valintaa tekofunktioiden ja argumenttien välillä.
A -/--> B
A ei valitse B:tä. / B ei kuulu A:n valenssiin.
<A>
A on valinnainen.
+
sanansisäinen morfeeminraja
{A/B}
A ja B ovat toistensa vaihtoehtoja
X {a, b, c}
Konstruktioon kuuluu syntaktinen kategoria X jota voivat edustaa sanat a, b ja c.
[ ]
konstituentin - sekä syntaktisen että konseptuaalisen - rajat
katkoviiva --
Kytkentä erilaisten representaatioiden osien välillä

 

  Urpo Nikanne, maaliskuu 2002

   

 

Sivujen suunnittelu ja toteutus Henna Lehtinen