spatiaalisuus

 

Tekstit
  Johdanto
  Modulaarisuus
  Käsiterakenne
  Leksikko
  Konstruktiot
  Spatiaalisuus


 

 

Spatiaaliset verbit: esimerkkinä kääntymisen ilmaiseminen

Verbeihin voi leksikaalistua monenlaisia spatiaalisia suhteita. Tässä käsitellään kääntymisen ilmaisemista. Ensimmäinen esimerkki on verbien kääntyä ja pyöriä ero. Kääntyä voi tarkoittaa kahta asiaa: 'kääntyä paikallaan' tai 'kääntyä reitillään'.

Jos esine kääntyy paikallaan enemmän kuin 360 astetta ja vielä useaan kertaan, käytetään verbiä pyöriä.

Tästä pääset pyörimistä kuvaavaan animaatioon.

Pyöriä on tietyssä mielessä kääntymisen yhdenlainen monikko. Toinen tapa kääntyä useaan kertaan on vaihtaa suuntaa välillä. Tällöin käytetään verbiä kääntyillä tai kääntelehtiä.

Kääntyä voi myös reitillään. Jos tekee vain yhden mutkan, käytetään verbiä kääntyä.

Jos sen sijaan kääntyy reitillään samaan suuntaan enemmän kuin 360 astetta, käytetään verbiä pyöriä, samoin kuin paikallaan pyörimisestäkin:

Tästä pääset pyörimistä kuvaavaan animaatioon.

Jos tekee reitillään useita mutkia niin, että yleinen reitti kuitenkin etenee palaamatta takaisin samaan paikkaan, käytetään verbiä mutkitella:

Tästä pääset mutkittelemista kuvaavaan animaatioon

Verbin valintaan voi vaikuttaa monilla tavoin: Esimerkiksi panemalla mutkittelevalle reitille esteitä, joita kuvio väistelee. Tai vaihtamalla kuvion kääntymissuuntaa oman akselinsa ympäri. Tai vaihtelemalla kuvion liikkeen vauhtia eri tavoin.

Väistelevä akselinsa ympäri pyörivä animaatio.

     

(1) (2) (3) (4) (5)

 

       Kurssin etusivulle
 

Urpo Nikanne, maaliskuu 2002

 

   logo
 Sivujen suunnittelu ja toteutus Henna Lehtinen