spatiaalisuus

 

Tekstit
  Johdanto
  Modulaarisuus
  Käsiterakenne
  Leksikko
  Konstruktiot
  Spatiaalisuus


 

 

 

Liikkuva paikka

Suomen kielessä - toisin kuin esim. englannissa - pelkästään p-positioiden avulla voidaan ilmaista, onko puhe "liikkuvasta PAIKASTA". Liikkuva PAIKKA tarkoittaa sitä, että referenssin kohteen ja teeman keskinäinen spatiaalinen suhde pysyy samana, vaikka ne molemmat ovat liikkeessä. Esimerkit (1a) ja (2a), joissa on käytetty postpositioita edellä, perässä ja jäljessä eroavat merkitykseltään lauseista (1b) ja (2b), joissa on käytetty postpositioita edessä ja takana. Merkitysero on siinä, että lauseet (1a) ja (2a) ilmaisevat Buickin ja Volvon keskinäisen spatiaalisen suhteen lisäksi, myös että autot ovat liikkeessä. Lauset (1b) ja (2b) ovat neutraaleja liikkeen suhteen: autot voivat liikkua tai ne voivat olla paikallaan.

 1. a. Buick on Volvon edellä.
  b. Buick on Volvon edessä.

   

 2. a. Buick on Volvon perässä/jäljessä.
  b. Buick on Volvon takana.

  x Esimerkki (3) osoittaa, että postpositoita edellä, perässä ja jäljessä ei voi käyttää silloin, kun puhutaan kahdesta paikallaan pysyvästä esineestä:

   

 3. Maija istuu Villen takana/*perässä/*jäljessä//edessä/*edellä.

  Sen sijaan postpositioita edessä ja takana voidaan käyttää myös liikkuvista esineistä, kuten lauseesta (4) käy ilmi:

   

 4. Maija kulkee Villen takana/perässä/jäljessä//edessä/edellä.

Englannissa liikkuvan PAIKAN ilmaisemiseksi ei riitä, että käytetään liikeverbiä (kulkee, juoksee, liikku, jne.). Vain sellainen verbi kuin follow 'seurata', joka ilmaisee muuttumatonta spatiaalista suhdetta: teema (syntaksissa subjekti) on referenssin kohteen (syntaksissa objekti) takana. Tavallisesti englannin muuutosverbi (go, move, drive, walk, run, jne.) käytettynä PAIKKAA ilmaisevan preposition (in, in front of, behind, jne.) kanssa ilmaisee, että tilanne muuttuu. Lause The Buick drove in front of the Volvo tarkoittaa samaa kuin suomen Buick ajoi Volvon edelle tai Buick ajoi Volvon eteen.Toisin sanoen, prepositiolauseke viittaa verbin ilmaiseman liikkeen päätekohtaa. (Siltä osin, kuin lause tilannetta valaisee: toki Buick voi todellisuudessa jatkaa matkaansa vielä senkin jälkeen, kun se on päässyt Volvosta ohi.)

Suomessa paikallissijajärjestelmä tekee liikkeen ilmaukset joustaviksi. Liikeverbi voidaan yhdistää VÄYLÄÄ tai PAIKKAA ilmaisevaan postpositiolausekkeeseen. Tämä koskee myös peräkkäisyyttä ilmaisevia postpositioita:

a. Buick ajaa Volvon eteen / edelle.

b. Buick ajoi Volvon edessä / edellä.

c. Volvo ajaa Buickin takana / perässä.

Suomen kielessä on yleinen sääntö, että liikeverbi ilmaisee sijainnin muutosta. Jos liikeverbi yhdistetään PAIKAN postpositioon, niin kyse on kokonaisuutena liikkuvasta tilanteesta.

     

(1) (2) (3) (4) (5)

 

       Kurssin etusivulle
 

Urpo Nikanne, maaliskuu 2002

 

   logo
 Sivujen suunnittelu ja toteutus Henna Lehtinen