spatiaalisuus

 

Tekstit
  Johdanto
  Modulaarisuus
  Käsiterakenne
  Leksikko
  Konstruktiot
  Spatiaalisuus


 

 

Vertikaalinen ulottuvuus ilman horisontaalista suhdetta

Juuri vertikaalinen ulottuvuuden läsnäolo on tärkeä. Seuraavassa lauseessa peräkkäisyyttä sen paremmin kuin vierekkäisyyttä ilmaisevien postpositioidenkaan (vieressä, rinnalla, sivulla) ei tarvitse ilmaista horisontaalista suhdetta:

c. Ampiainen on/lentää kärpäsen edellä ja kovakuoriainen sen vieressä/vierellä/rinnalla/sivulla.
   Kärpänen on / lentää koppakuoriaisen vieressä / vierellä / rinnalla.
   Koppakuoriainen on / lentää ampiaisen edellä ja kärpänen sen vieressä

Ampiainen, koppakuoriainen ja kärpänen voivat lentää mihin suuntaan vain. Tärkeää on, että vierekkäisyysakseli on jatkuvasti 90 asteen kulmassa peräkkäisyysakseliin (etenemissuuntaan) nähden. Lisäksi hyönteisten oma akselijärjestelmä vaikuttaa niin, että kaikkein luontevinta peräkkäisyyden postpositioiden käyttö on silloin, kun peräkkäin lentävien hyönteisten pituusakselit ovat toistensa jatkeilla. Vierekkäisyyttä ilmaisevien postpositioiden käyttö on puolestaan luontevinta, kun hyönteisten keskeinen sivuakselit (tässä siipien kohdalla) ovat toistensa jatkeilla.

     

(1) (2) (3) (4)(5)

 

       Kurssin etusivulle
 

Urpo Nikanne, maaliskuu 2002

 

   logo
 Sivujen suunnittelu ja toteutus Henna Lehtinen