Matematiska institutionen
Åbo Akademi

6701.1 Grundkurs i analys I 3 sv

6701.2 Grundkurs i analys II 3 sv

Målsättning: Att ge deltagarna tekniska färdigheter vid lösning av en- och flervariabelproblem.

Innehåll: Tillämpning av derivator och partiella derivator, integraler och multipelintegraler, Taylors formel samt enkla differentialekvationer.

Arbetsformer: Föreläsningar, demonstrationer, räkneövningar.

Litteratur: A. Persson & L.C.Böiers: Analys i en variabel, Studentlitteratur 1990.

Undervisningsmaterial 2004:

Demonstrationsuppgifter till vecka 38: PDF version, PS version
Demonstrationsuppgifter till vecka 39: PDF version, PS version
Demonstrationsuppgifter till vecka 40: PDF version, PS version
Demonstrationsuppgifter till vecka 41: PDF version, PS version
Demonstrationsuppgifter till vecka 42: PDF version, PS version
Demonstrationsuppgifter till vecka 43: PDF version, PS version
Demonstrationsuppgifter till vecka 44: PDF version, PS version
Demonstrationsuppgifter till vecka 45: PDF version, PS version
Demonstrationsuppgifter till vecka 46: PDF version, PS version
Demonstrationsuppgifter till vecka 47: PDF version, PS version (Korrigerad.)
Extra övningsuppgifter till vecka 48: PDF version, PS version

Undervisningsmaterial från hösten 2001Startsidan | Tillbaka

Uppdaterad 17.11.2004