Nyaste versionen


6701.1 Grundkurs i analys I 3 sv

6701.2 Grundkurs i analys II 3 sv

Målsättning: Att ge deltagarna tekniska färdigheter vid lösning av en- och flervariabelproblem.

Innehåll: Tillämpning av derivator och partiella derivator, integraler och multipelintegraler, Taylors formel samt enkla differentialekvationer.

Arbetsformer: Föreläsningar, demonstrationer, räkneövningar.

Litteratur: A. Persson & L.C.Böiers: Analys i en variabel, Studentlitteratur 1990.

Undervisningsmaterial:

Demonstrationsuppgifter till vecka 37 : PDF version
Demonstrationsuppgifter till vecka 38 : PDF version
Demonstrationsuppgifter till vecka 39 : PDF version
Demonstrationsuppgifter till vecka 40 : PDF version
Demonstrationsuppgifter till vecka 41 : PDF version
Demonstrationsuppgifter till vecka 42 : PDF version
Demonstrationsuppgifter till vecka 43 : PDF version
Demonstrationsuppgifter till vecka 44 : PDF version
Demonstrationsuppgifter till vecka 45 : PDF version
Demonstrationsuppgifter till vecka 46 : PDF version
Demonstrationsuppgifter till vecka 47 : PDF version


Last updated: 15.9.04 by mateweb