Kolumner i ŇU

Kejsarens nya idéer

Om biologi och handling (PDF document)

Biologi på villovägar (PDF document)

Goodbye Dolly! (PDF document)

Om geneticismen (PDF document)

Filosofins ton (PDF document)

Finlandssvensk identitet (PDF document)

Om jordstrålning och svarta hål (PDF document)

Och är det konst? (PDF document)

'Leve skillnaden!'- 'Vilken skillnad?' (PDF document)

Vad har vi våra psykologer till? (PDF document)

Verkligheten 1 (PDF document)

Tro och tro (PDF document)