Kolumner i ÅU

Mellan 1989 och 2001 hade jag en regelbunden kolumn i ÅU. Här är ett urval av kolumnerna grupperade enligt tematik. (Urvalet kompletteras senare, om/när jag fått tag på några andra texter i elektronisk form.)

Tillvarons föregivna absurditet

Folkviljan

Vårt språk är ej i orden

Kejsarens nya idéer

Moralismen och verkligheten

Rasism och andra fördomar

Arma mater