Matematiska institutionen
Åbo Akademi

6701.1 Grundkurs i analys I 3 sv

6701.2 Grundkurs i analys II 3 sv

Målsättning: Att ge deltagarna tekniska färdigheter vid lösning av en- och flervariabelproblem.

Innehåll: Tillämpning av derivator och partiella derivator, integraler och multipelintegraler, Taylors formel samt enkla differentialekvationer.

Arbetsformer: Föreläsningar, demonstrationer, räkneövningar.

Litteratur: A. Persson & L.C.Böiers: Analys i en variabel, Studentlitteratur 1990.

Matematiska institutionens tentamensdagar

Undervisningsmaterial 2006:

Demonstrationsuppgifter till vecka 37: PDF version
Demonstrationsuppgifter till vecka 38: PDF version
Demonstrationsuppgifter till vecka 39: PDF version
Demonstrationsuppgifter till vecka 40: PDF version
Demonstrationsuppgifter till vecka 41: PDF version
Demonstrationsuppgifter till vecka 42: PDF version
Demonstrationsuppgifter till vecka 45: PDF version
Demonstrationsuppgifter till vecka 46: PDF version
Demonstrationsuppgifter till vecka 47: PDF version
Demonstrationsuppgifter till vecka 48: PDF version (Korrigerad.)
Extra övningsuppgifter till vecka 49: PDF version

Startsidan | Tillbaka

Uppdaterad 5.9.2007