Öppna universitetet · Fortbildning · Skärgårdsinstitutet

Sök · Start  


Öppna universitetens nationella seminarium i Åbo 4-5.10.2007

Tema: Öppna universitetets framgångsfaktorer
Bakgrund: Antalet studerande vid det öppna universitetet sjunker – ett område i förändring

Foton från seminariet

Suomeksi

Torsdag 4.10.2007

9.30 Registrering och kaffeservering
aud. Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2
10:15 Välkommen! Presentation av Fortbildningscentralen (pdf)
10:30 Åbo Akademis hälsning
rektor Jorma Mattinen
10:45 Utmaningar för universiteten i framtiden (pdf)
Minister, Åbo Akademis kansler Christoffer Taxell
11:30 Lunch
12:30 Aktuella frågor för det öppna universitetet
Utvecklingschef Jouni Kangasniemi/Undervisningsministeriet (pdf)
Leena Leskinen, ordförande för Öppna universitetens forum (pdf)
13:45 Mielelläänkö opiskelija osallistuu? (pdf)
Mainos uutta työuraa suunnitteleville? (wmv)

Forskningschef Jyri Manninen, Helsingfors universitet – Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia
14:30 Förflyttning till grupputrymmena och kaffe
14:45-16:30 Öppna universitetets framgångsfaktorer - gruppdiskussioner

a) Hur dra nytta av "Blended Learning" vid utvecklandet av öppen universitetsundervisning (pdf)
Gruppledare: Päivikki Rentola-Hemmi och Minna Vänskä/ Helsingfors universitet
GRUPPRAPPORT (doc)

b) Studievägledning - rådgivning (pdf)
Gruppledare: Marjaana Saartenoja och Seppo Piiparinen/Åbo universitet
GRUPPRAPPORT (doc)

c) Kundgrupper och marknadsföring - kontakten till arbetslivet (pdf)
Gruppledare: Sari-Anne Poikkijoki/Åbo handelshögskola - TSE exe
GRUPPRAPPORT (ppt)

d) Kvalitetsarbete, en framgångsfaktor? - Öppna universitetets kvalitet grundar sig på en gemensam terminologi (pdf)
Gruppledare: Merija Poikela/Lapplands universitet
GRUPPRAPPORT (pdf)

e) Regionala samarbetsnätverk och verksamhetsmodeller
Gruppledare: Juha Pohjonen/Uleåborgs universitet och 
Jorma Rinta-Kanto/Åbo universitet
GRUPPRAPPORT (doc)

16:30 Öppna universitetens forum - möte (endast för medlemmar)
18:30 Kvällstillställning (finlandssvenskt tema), Café Arken, Fabriksgatan 2
Hurri (pdf)
Snapsvisorna (pdf)
Studentkören Brahe Djäknar
Ifall någon inte hann se översättningen av sitt namn kan man kontakta Kimmo Lehmus (kim.linden@abo.fi) eller Nanna Pietarinpoika (nancy.pettersson@abo.fi)

Svenskfinland på 50-talet
I samarbete med ämnet etnologi har vi lagt ut en unik dokumentärfilm om Svenskfinland på vår webb.

   

Fredag 5.10.2007

8:30 Kaffe
9:00 "Erfarenheter från Second Life - yhdessä oppiminen erillään" (pdf)
Second Life (pdf)
Forskare Kim Holmberg, forskare Isto Huvila, planerare Nancy Pettersson och amanuens Maria Sundström /Åbo Akademi
10:00 Kaffe
10:30 Vuxna vid universitet: Ansökning, antagning och leder (pdf)
Suoravalinta (pdf)

Överassistent Arto Jauhiainen/ Åbo universitet
11:15 APEL/WBL som samspel mellan arbetsliv och utbildning - en utmaning och möjlighet för universitetens vuxenutbildning (pdf)
T.f. utbildningschef Uffe Wikström/Åbo Akademi
12:00 Lunch
13:00 Det regionala samarbetet med den fria bildningen
Eeva Inkeri Sirelius, generalsekreterare för Samverkande bildningsorganisationerna
Leena Leskinen, ordförande för Öppna universitetens forum
13:30 Det sakkunniga och kundorienterade öppna universitetet (pdf)
Docent, direktör Pirjo Vuokko/Åbo handelshögskola - TSE exe
14:30 Öppna universitetet i morgon (pdf)
ordförande Kari Seppälä, Nätverket för Universitetens Vuxenutbildning (UCEF)
14:55 -15:15 Öppna universitetets framgångsfaktorer  – sammanfattning av dagarna. Hur går vi vidare?
Leena Leskinen, ordförande för Öppna universitetens forum

Till startsidan

Uppdaterat senast 25.01.2008


Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi  /  Centre for Continuing Education at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi