Öppna universitetet · Fortbildning · Skärgårdsinstitutet

Tidskriften Skärgård

Årgång 28 Nr 3 / 2005
Tema: Arktiska latituder

 

I detta nummer

Inledaren
av Håkan Eklund

Djuphavet kring Nordpolen och dess geologiska historia
av Jan Backman & Martin Jakobsson

Polynior, isbildning och termohalin cirkulation
av Bert Rudels

Med Aranda i arktiska vatten
av Patrick Eriksson & Jouni Vainio

Marina näringsnät och biologisk variabilitet i arktiska havsområden
av Tobias Tamelander

Svensk-rysk expedition i Nordenskiölds kölvatten
av Lars Edenius

Klimatförändring – ett hot mot polarområdets arkipelag
av Markku Lappalainen

Naturturistens dröm
av Markku Lappalainen

Djur och fåglar längs Spetsbergskusten
av Håkan Eklund

I Hans Egedes kölvatten
av Sten Westerholm

Svalbard – ett av världens bäst bevarade vildmarksområden
av Henrik Nygård

Vardagsliv på 78 grader nord
av Gunilla Heick

Rikt fiske, fattige fiskerier?
av Geir R. Karlsen

Ishavsfiske vid Murmankusten
av Nils Storå

Der taigaen møter ishavet
av Ingvild Wartiainen & Ingrid Jensvoll

Isbjörnsforskarna är bekymrade
av Gunilla Heick

 


Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi  /  Centre for Continuing Education at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi