Öppna universitetet · Fortbildning · Skärgårdsinstitutet

Sök · Start  

Tidskriften Skärgård

nr 4/2007 - Årgång 30
Tema: Trettio årgångar med Skärgård

 

I detta nummer

Inledaren: Under knapphetens himmel
av Håkan Eklund

Kunde Skärgårdsinstitutet bli ett forskningsinstitut?
av Henrik Österholm

Utskärsmat i gången tid
av Maja Granvik

Femtio år med Silja – en jubileumsskrift post festum
av Kasper Westerlund

Skärgård 30 år firades på Kökar
av Nalle Valtiala

En tidskrift större än sig själv
av Thomas Rosenberg

Artikelregister
Innehåll under 30 år

Artikelförfattarregister
Tidskriften Skärgårds skrivande medarbetare

 


Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi  /  Centre for Continuing Education at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi