Öppna universitetet · Fortbildning · Skärgårdsinstitutet

Tidskriften Skärgård

Årgång 29 Nr 2 / 2006
Tema: Åländska skärgårdskommuner

 

I detta nummer

Inledaren: Ålands skärgårdskommuner behöver draghjälp
av Håkan Eklund

Strandhugg
- notiser

Skärgården – ett paradis med attitydproblem
av Jonas Danielsson

Leva ung i skärgården
av John Englund

SKUNK – ett socialt nätverk
av Lena Thomasson & Daniel Törnroos

Ungdomsrådets röst i skärgården
av Gunilla Schåman

Att skapa arbetsplatser och försörjning i ö-regioner
av Katarina Fellman

Nyskapande kultursatsningar och kulturtänkande i skärgården
av Mia Hanström

Inflyttning – skärgårdens räddning?
av Eva Nyberg

Quo Vadis skärgården – kan trenderna vända?
av Jan-Åke Törnroos

Vem vill vad för skärgården?
av Johan Wrede

Distansarbete – skärgårdens framtid
av Patrick Andersson

Att flytta från tryggheten i Dalarna - till ingenting på Åland
av Lis Karlsson

Föglötjejer trivs i skärgård
av Simone Karlsson & Anneli Jansson

Företagsna museer
av Christian Pleijel

Seglinge – en liten ö där folk har ett stort hjärta
av Satu Numminen

Kumlinge har plats för fler människor
av Jim Eriksson

Ett gult hus på en grön ö mitt i farleden
av Vibeke Voigt

Skärgården i backspegeln
av Kim Jordas

Kommunstrukturen på Åland - reflexioner ur skärgårdssynvinkel
av Magnus Sandberg

Kolumnen: Hannas horisont
av Hanna Kovanen

 


Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi  /  Centre for Continuing Education at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi