Öppna universitetet · Fortbildning · Skärgårdsinstitutet

Tidskriften Skärgård

Årgång 28 Nr 4 / 2005
Tema: Landskap i förändring

 

I detta nummer

Inledaren
av Håkan Eklund

Funderingar kring en sommarstugas miljöhistoria
av Ralf Carlsson

Skärgårdslandskapet som ekonomisk resurs
av Johanna Franzén

Skötsel- och användningsplanering i skärgården
av Michael Haldin

Det föränderliga landskapet
av Ralf Carlsson

Muminfyr i blåsten – eller kampen om Söderskär
av Thomas Rosenberg

Kvarkens skärgård – Finlands första naturvärldsarv?
av Susanna Ollqvist

Från ryssugnar till jättekyrkor – maritimt kulturarv i Österbotten
av Peter Holmblad

Ålandsfår – traditioner, överlevnad och hantverk
av Maija Häggblom

Ålandsfår – på Loskarnäs Östergård
av Antonia Lindberg

Sydvästkustens Betesköttsprocucenter
av Kitty Abrahamsson

Förändrad landskapsbild – har förändrat Houtskärs fågelfauna
av Stefan Heinänen & Mikael von Numers

Betesmarkerna och sandstränderna – snart bara barndomsminnen?
av Leif Lindgren

Deltagande planering i Bergö-Malax ytterskärgård
Av Susann Björkell

Föredömligt samarbete i österbottnisk utskärgård
av Håkan Eklund

Det gäller att behärska kulturen
av Håkan Eklund

 


Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi  /  Centre for Continuing Education at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi