Öppna universitetet · Fortbildning · Skärgårdsinstitutet

Tidskriften Skärgård

Årgång 28 Nr 2 / 2005
Tema: Kökar

 

I detta nummer

Inledaren
av Håkan Eklund

Havets fria folk
av Ulla-Lena Lundberg

Från säljägare till klosterbröder
av Kenneth Gustavsson

Kökar och världskrigen
av Kenneth Gustavsson

Ett samhälle ytterst i havet
av Olle Bonds

Kökarsbor i Amerika
av Eva Meyer och Susanne Österlund-Pötzsch

Längs vandringsleder på Kökar
av Sylvia Sundström

Välkommen till Källskär
av Anders Fridfeldt

Förtrollad av en ö
av Janne Kütimaa

En utmärkt plats för pensionärsliv
av Marianne Danielsson

Funderingar om havet – fiskarens åker
av Bertil Sundström

 Anteckningar rörande 1870-talets Kökarfauna
av Göran Andersson

Samtal med munkar
av Margareta Jorpes-Friman

Varför finns Kökar museum?
av Christian Pleijel

 


Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi  /  Centre for Continuing Education at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi