Tervetuloa Pf-päiville Turkuun 21. - 22.5.2008!


UUTTA!
Luennotsijoiden ja työpajavetäjien materiaalit löytyvät ohjelmasivulta, sitä mukaa kun ne saadaan sähköisessä muodossa.

...ja Peda-forum-kauha lähti kohti Oulua, Kuopiota, Tamperetta... (ppt)
Seuraavat Peda-forum-päivät järjestetään 18.-20.8.2009!

Kuvia Turun Peda-forum-päiviltä (diaesitys).

Turun Peda-forum päivien arviointiraportti (pdf).
______________________________________________________________________

Vuosittaiset valtakunnalliset Peda-forumin opetuksen kehittämispäivät järjestetään Turussa 21.-22.5.2008 Turun kauppakorkeakoulun, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyönä. Päivien teemana on "Taitojen oppiminen ja opettamisen taidot". Päiville ovat tuttuun tapaan tervetulleita kaikki yliopisto-opetuksen kehittämisestä kiinnostuneet opettajat, tutkijat, opiskelijat sekä hallintotyötä tekevät.

Peda-forum -päivät järjestetään osin samaan aikaan ja yhteistyössä pohjoismaisen rekrytointipalveluiden tapahtuman Nordic Career Network Conference kanssa. Näin olemme saaneet tarjolle useampia kiinnostavia ohjelmavaihtoehtoja kummankin seminaarin osallistujille. Peda-forum –päivien sivuille on sisällytetty ne tapahtumat, jotka ovat avoimia Peda-forum –päivien osallistujille.

Seminaarin osallistumismaksu on 95 euroa. Tämä sisältää seminaarin kahden päivän ohjelman, lounaat, kahvit ICT-talossa sekä keskiviikon iltaohjelman Turun kauppakorkeakoululla.

Tavataan Turussa keväällä!

PF'08 järjestelytoimikunnan puolesta

Leena Henderson, Turun kauppakorkeakoulu (02) 481 4298
Tove Forslund, Åbo Akademi, Lärcentret (02) 215 4685
Matti Lappalainen, Turun yliopisto, Opetuksen kehittäminen ja tuki (02) 333 6608

Leena.Henderson@tse.fi Tove.Forslund@abo.fi Matti.Lappalainen@utu.fi

 

Verkostotapaamiset tiistaina 20.5.2008

Tiistaina 20.5.2008 on erilaisilla yliopisto-opetukseen, -oppimiseen ja kehittämiseen liittyvillä verkostoilla ja yhteistyötahoilla mahdollisuus järjestää omia tapaamisia. Turun järjestelytoimikunta auttaa tilajärjestelyissä ja tiedottamisessa, mutta muilta osin verkostot vastaavat itse järjestelyistä ja ohjelmasta. Jos haluat kutsua koolle kollegoitasi Pf-päiviä edeltävänä päivänä, ota yhteyttä Leena Hendersoniin, (leena.henderson@tse.fi, (02) 481 4298).

 

Pf-päivien taustaa

Peda-forum on yliopistopedagogiikan yhteistyö- ja asiantuntijaverkosto. Vuosittaiset Peda-forum-päivät järjestetään ajankohtaisista yliopistopedagogiikan teemoista, ja ne kiertävät eri yliopistoissa vuorollaan. Päivät levittävät tietoa oppimisen tutkimuksesta ja kehittämistyöstä sekä edistävät osallistujien keskinäisiä yhteyksiä ja vuorovaikutusta. Vuoden 2007 Pf-päivät järjestettiin Tampereella toukokuussa 2007.