Senast uppdaterad: 01.02.2012
header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

Bayesiansk statistik, 5 spFörelsningar: Mö 13-15, Ti 15-17 och To 10-12 i aud ASA B 329 (Hilbertrummet).Målsättning: Att lära deltagarna välja lämpliga a-priori-fördelningar och härleda a-posterirori-fördelningar samt dra korrekta slutsatser från teoretiska och uppskattade a-posteriori-fördelningar.Innehöll: Bayesianska metoder (bl.a. olika a-priori-fördelningar och a-posterirori-fördelningar), skattning av parametrar med maximumlikelihood-metoden samt nödvändig sannolikhetsalkyl (bl.a. egenskaper av oberoende stokastiska variabler).Förskunskaper: Grundkurs i sannolikhetslära, Analys I, Matriser, gärna Grundkurs i statistik teori samt Flerdimensionell analys.


Hemuppgifter:


Slutforhor: Fredag 25.5 kl. 9-13 i Aud. Vektorrummet, ASA B311.Senast uppdaterad: 11.4.2012


footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi