Theses


Ph.D. theses

 • Maria Isabella Pörn, 1994, The role of sphingomyelin in cellular cholesterol homeostasis

 • Peter Mattjus, 1996, Interaction of cholesterol with sphingomyelins and phosphatidylcholines in model membranes

 • Gun Hedström, 1997, Enzyme catalysis and stereoselective reactions in microemulsions and surfactant-based gels (co-supervision with prof Jarl B. Rosenholm, Physical chemistry)

 • Henna Ohvo-Rekilä, 2001, Characterization of cyclodextrins as tools to study lipid interactions in membranes

 • Bodil Ramstedt, 2002, Membrane properties of acyl-chain defined sphingomyelins

 • Petra Leppimäki, 2002, Interrelationship between sterol and phospholipid homeostasis in cultured fibroblasts

 • Fredrik Ollila, 2002, Characterizing the interactions of small molecules with lipid membranes and cyclodextrins

 • Thomas Nyholm, 2003, Membrane properties of sphingomyelins and phosphatidylcholines

 • Bohdana Heczková, 2006, Effect of structure on phospholipid membrane behavior and interaction with cholesterol

 • Katrin Halling, 2008, Effects of sterol, phospholipid and intercalator structure on the properties of lipid model membranes
   
 • Anders Björkbom, 2011, Alterations in the structure of phosphosphingolipids - effects on membrane properties and interactions with sterols

 • Jenny Isaksson, 2011, Lateral distribution and membrane properties of structurally defined sphingolipids

 • Shishir Jaikishan, 2012, Effects of methylation and hydroxylation of sphingomyelins on their biophysical properties and interactions with cholesterol

 • Terhi Maula, 2014, Membrane properties of structurally modified ceramides

 

M.Sc. theses

 • Margareta Rosenberg, 1983, Kolesteroldistribution i glatta muskelceller från råttans aortta

 • Kerstin Lindqvist, 1984, Lysosomal kolesterol ester hydrolas

 • Jussi Meriluoto, 1986, Utbyte och intracellulär transport av kolesterol och desmosterol hos humana fibroblaster

 • Robin Manelius, 1989, Isolering samt karakterisering av ett icke-specifikt lipidtransportprotein

 • Isabella Pörn, 1989, Effekten av sfingomyelin-nedbrytning på metabolism och intracellulär transport av kolesterol i SH-SY5Y neuroblastoma celler

 • Jarmo Tenhunen, 1990, Selektivt upptag, cellulär metabolism. transport och utflöde av HDL-kolesterolestrar i odlade fibroblaster

 • Ann-Sofi Härmälä, 1991, Omsättning av plasmamembranens sfingomyelin och kolesterol efter behandling av BHK-21 celler med sfingomyelinas

 • Maria H. Backlund, 1992, Bestämning av de novo-kolesterolets fördelning i BASMC-celler med HPLC

 • Peter Mattjus, 1993, Kolesterolets samverkan med sfingomyelin och fosfatidylkolin i modellmembransystem

 • Mikko Ares, 1993, Utflöde av kolesterol från BHK-21 celler inhiberas av U18666A

 • Eva Raivio, 1994, Oxiderat LDL och dess effekt på förestring av kolesterol i fibroblaster

 • Marina Jungner, 1994, Effekten av variation i kolesterolmolekylens sidokedjelängd vid växelverkningar mellan sterol och fosfatidylkolin i monofilmer och i små unilamellära vesikler

 • Su Ming, 1996, Efflux of cholesterol by apolipoprotein A-I from monolayers

 • Henna Ohvo, 1997, Inverkan av fosfolipidnedbrytning på kolesterolutflöde från fibroblaster till cyklodextrin

 • Carita Olsio, 1997, Cytokemisk analys av kolesteroldistribution i odlade celler

 • Bodil Ramstedt, 1997, Effekten av sfingomyelinets amidbundna acylkedja på samverkan med kolesterol i modellmembraner

 • Malin Lövberg, 1998, Gallsyrors effekt på lipidsamverkan i modellmembraner

 • Anna Godenhjelm, 1998, Aminofosfolipid translokas i eukaryota celler

 • Mia Engström, 1998, Kolesterolmetabolismen vid cyklodextrinförmedlad membranmanipulation

 • Thomas Nyholm, 1998, Sfingomyelinnedbrytningens effekt på den cellulära ceramidhomeostasen

 • Björn Åkerlund, 1998, Utflöde av dehydroergosterol från vesikler till cyklodextriner

 • Pia Mehto, 1998, Sterol/fosfolipid samverkan i ytfilmer

 • Fredrik Ollila, 1999, Termodynamisk studie av gallsalt/modellmembran samverkan

 • Maria Axberg, 2000, Analys av sfingomyeliners molekylklasser med GC-MS

 • Mia Kuikka, 2000, Syntes och karakterisering a dihydrosfingomyeliner

 • Pia Varjo, 2000, Effekten av steroler på endocytosfunktionen i odlade celler

 • Matts Nylund, 2002, Analys av sfingomyelinsyntesens egenskaper med mass-spektrometriska tekniker

 • Katrin Halling, 2002, Hur påverkar omättade växtsteroler olika membranfunktioner?

 • Jenny Björkqvist, 2004, Lateral heterogenitet i kolesterol/fosfolipidmembraner

 • Sonja Alanko, 2004, Studier av lipidhomeostas i sfingomyelin-mutanta CHO celler

 • Stina Maunula, 2005, Domän-bildande egenskaper hos glykosfingolipider

 • Manuela Tigerstedt, 2006, Effekten av gallsalter på membraners laterala struktur

 • Anders Björkbom, 2007, Växelverkan mellan kolesterol och trans-omättade sfingomyeliner och fosfatidylkoliner

 • Susanna Nybond, 2007, Membran och domänbildande egenskaper hos palmitoyl sulfatid

 • Sari Tiljander-Karlsberg, 2008, Syntes och rening av ceramid fosforyletanolamin

 • Roberta Lamonato, 2008, Fluorescence spectroscopy and differential scanning calorimetry as means to study the interactions between human serum albumin and amphiphilic compounds

 • Terhi Kuru, 2008, Inverkan av sfingomyelinasinducerad modifiering av plasmamembran på den eukaryota värmechockresponsen
   
 • Daniel Lindroos, 2011,  Konstruktion av ternära fasdiagram med hjälp av trans parinarsyrans fluorescensegenskaper

 • Max Lönnfors, 2011, Kolesterolets affinitet för sfingomyelin och fosfatidylkolin vid samma acylkedjeordning

 • Pia-Maria Grandell, 2011, Acylkedjelängdens inverkan på ceramiders  blandbarhet och kolesterolfördelning i modellmembraner

 • Oscar Ekholm, 2013, Inverkan av mättnadsgraden hos acylkedjor på fördelningen av kolesterol i multikomponentmembran


   

Biochemistry, Department of
Biosciences

 

LABORATORY