[Sulje]


Turun yliopiston ylläpitämä karttapalvelu on ajoittain pois toiminnasta.
Pahoittelemme!

VELMU-inventoinneilla uutta tietoa Itämerestä

VELMU eli Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma kartoittaa Suomen vedenalaista meriluontoa.  Tavoitteena on selvittää meri- ja rannikkoalueemme tärkeimpien luontotyyppien ja lajien esiintyminen ja levinneisyys vuoteen 2014  mennessä.

VELMU-hankkeen tuloksia esitellään VELMU-tietopalvelussa, joka jakaantuu tietoa inventoinneista -www-sivuihin ja inventoinnit kartalla -karttapalveluun. Interaktiiviseen karttapalveluun kootaan sekä VELMUn yhteydessä tuotetut valmiit, tulkitut aineistot että "raakadata" eli inventointipisteaineistot.  Lisäksi karttapalvelu sisältää muissa yhteyksissä tuotettuja tutkimusaineistoja ja taustatietoa antavia aineistoja.

Toistaiseksi suurin osa aineistoista on tarjolla Saaristomeren alueelta, mutta tulevaisuudessa VELMU-inventointien laajetessa ja tulosten valmistuttua, tulee myös karttapalvelun tarjonta laajenemaan.

 

Kuvat: Metsähallitus 2005.