Pekka Santtila

FD Pekka Santtila fungerar som äldre forskare vid enheten för beteendegenetik vid Åbo Akademi. Han fungerar som professor i tillämpad psykologi vid Åbo Akademi samt docent i rätts- och brottsutredningspsykologi vid Åbo universitet. Pekka Santtila har samarbetat med prof. Sandnabba i ett flertal forskningsprojekt om sexuellt beteende, där de bl.a. har undersökt sexuell avvikelse, sexuellt beteende hos barn och sexuellt utnyttjande av barn och dess inverkan på barnet. Därutöver har han finansierats av Finlands inrikesministerium för att bedriva forskning om antisocialt beteende och sexuell aggression.

Hos oss fokuserar han på omgivnings- och genetiska effekter på aggression och sexuell aggression samt determinanter som inverkar på variationen i människans sexuella beteende.

Tillbaka