Spetsenheten för beteendegenetisk forskning vid Åbo Akademi undersöker genernas och omgivningens effekt på människans sexuella och aggressiva beteende. Vi strävar till att förbättra den vetenskapliga förståelsen för människans sexualitet och aggressivitet.

Den huvudsakliga forskningsmetoden är tvillingstudier, eftersom det genom att jämföra tvillingar och deras syskon är möjligt att dra slutsatser om genernas och omgivningens effekter: om t.ex. identiska tvillingar är klart mer lika varandra i något avseende än icke-identiska tvillingar eller vanliga syskonpar kan fenomenet ha en genetisk bakgrund.

Därutöver utreder vi genom DNA-undersökningar eventuella samband mellan genetiska skillnader och sexuellt samt aggressivt beteende.

Forskningen finansieras av Stiftelsen för Åbo Akademi och Finlands Akademi.