Palautetta kyselylomakkeesta voi saada painamalla tästä.
Mikäli sinulla on sisäänkirjautumiseen liittyviä ongelmia, voit ottaa meihin yhteyttä (yhteystiedot tämän sivun lopussa).

Tiedote DNA- ja hormoninäytteiden tuloksista

Jos olet antanut sylkinäytteen DNA-analyyseja varten, voit saada palautetta DNA-analyyseista painamalla tästä. Tarvitset henkilökohtaisen koodisi sisäänkirjautumista varten.

Tutkimuksemme on jo tuottanut kymmeniä tieteellisiä artikkeleita, jotka ovat julkaistu alan kansainvälisissä tietellisissä lehdissä. Näiden lisäksi muutama kymmenen odottaa vielä julkaisua edeltävää asiantuntija-arvostelua. Tekijänoikeudellisista syistä emme voi julkaista artikkeleita kotisivuillamme, mutta tältä sivulta löytyy julkaisujen viitteet ja joidenkin artikkeleiden suomenkieliset yhteenvedot. Näistä voi myös saada lisätietoja lähettämällä meille sähköpostia.

Voit myös saada lisätietoja tutkimuksesta painamalla tästä.

Kiitämme kaikkia tutkimukseen osallistuneita!

Tutkimusyksiköstämme

Åbo Akademin käyttäytymisgenetiikan huippututkimusyksikön tarkoituksena on tutkia geneettisten ja ympäristötekijöiden vaikutuksia ihmisen seksuaaliseen ja aggressiiviseen käyttäytymiseen. Tarkoituksemme on lisätä seksuaalisuuden ja aggressiivisuuden tieteellistä ymmärrystä.

Päämenetelmänä käytetään kaksostutkimusta, sillä kaksosia ja heidän muita sisaruksiaan vertaamalla voidaan saada tietoa ympäristö- ja perintötekijöiden vaikutuksesta: jos esimerkiksi identtiset kaksoset ovat selkeästi samankaltaisempia kuin joko ei-identtiset kaksoset tai tavalliset sisarusparit, voi ilmiöllä olla geneettinen tausta.

Lisäksi tutkimme joidenkin hormonien DNA:sta mitattujen geneettisten erojen yhteyksiä seksuaaliseen ja aggressiiviseen käyttäytymiseen.

Tutkimusta rahoittavat Åbo Akademin säätiö ja Suomen Akatemia.