Pekka Santtila

Vanhempi tutkija projektissamme on professori Pekka Santtila. Hän toimii tällä hetkellä psykologian professorina ja oikeuspsykologian dosenttina Åbo Akademin psykologian laitoksella, sekä oikeus- ja rikostutkintapsykologian dosenttina Turun Yliopistossa. Hän on aikaisemmin työskennellyt professori Sandnabban kanssa hänen tutkimusprojekteissaan, joissa he ovat tutkinneet mm. seksuaalisia poikkeavuuksia, lasten seksuaalikäyttäytymistä ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön vaikutuksia. Tämän lisäksi hän on tutkinut antisosiaalista käyttäytymistä ja seksuaalista aggressiota Sisäministeriön rahoittamana.

Tämän projektin sisällä hän keskittyy geneettisten ja ympäristötekijöiden vaikutuksiin aggressiivisuuten ja seksuaaliseen aggressioon, sekä ihmisen seksuaalisen käyttäytymiseen vaikuttaviin tekijöihin.

Takaisin