Öppna universitetet · Fortbildning · Skärgårdsinstitutet

Tidskriften Skärgård

Årgång 29 Nr 3 / 2006
Tema: Ur västnyländska annaler

 

I detta nummer

Inledaren: Finlandssvenska skrifter skall inte tigas ihjäl
av Håkan Eklund

Grophus i södra Finland
av Tiina Jäkärä & Jouni Taivainen

Vraket vid Joskär - ett okänt 1600-talsfartyg
av Marcus Lindholm

När engelsmännen härjade i Ekenäs skärgård
av P-E Nyman

Fästingsbygget i Hangö på 1700-talet
av Birgitta Ekström Söderlund

Galeaser – de västnyländska järnbrukens livlina
av Gunnar Lundqvist

Ekenäs skärgård - en historisk överblick
av Henrik Cederlöf

Barösunds ångsåg
av Berit Lundberg

Hangö som avfärdsort för emigranter
av Marketta Wall

Fagerökatastrofen
av Henrik Ekberg

I tjänst på Öbylandets front
av Carita Sundell

Ekenäs skärgårds nationalpark
av Agneta Jung, Eva Lotta Söderlund & Hans-Erik Nyman

Tvärminne zoologiska station
av Markku Reinikainen

Duger spånakäringen som miljöbioindikatororganism?
av Heinz-Rudolf Voigt

Hannas horisont
av Hanna Kovanen

 


Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi  /  Centre for Continuing Education at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi