Öppna universitetet · Fortbildning · Skärgårdsinstitutet

Tidskriften Skärgård

Årgång 29 Nr 1 / 2006
Tema: Skärgårdens nya konstellationer

 

I detta nummer

Inledaren: Skärgårdens nya konstellationer
av Håkan Eklund

Strandhugg: notiser

Talat ord håller
av Jan-Erik Enestam

En tillbakablick på 20 år
av skärgårdsutveckling av Birger Thölix

En av de sista säljägarna
av Boris Ersson

Naturbilden har en lugnande effekt
av Janne Gröning

Reflektioner kring mellanstadier
av Peter Winqvist

Skärgården utsatt vid en kommunsammanslagning
av Jan Sundberg

Skärgården – mötesplats för människa och natur
av Mikael Nordström

Växelverkan skärgård – stad ett framtidskoncept för Åboland?
av Kjell Andersson

Vad ska vi göra med turisterna?
av Christian Pleijel

”Precis som på Saltkråkan” Skärgårdsromantik från Högsåras horisont
av Clara Henriksdotter

Ny reform ödesdiger för skärgården
av Rea & Bertil Åkerfelt

Intervjun: Det finns hopp för Skärgården
av Uffe Wikström

Att bli ett med tapeten
av Nina Söderlund

Skärgården och längtan till landet som ännu är
av Thomas Rosenberg

Fiske och fiskodling som näringar i Skärgårdshavet och på Åland
av Pekka Salmi & Juhani Salmi

Befolkningsförändringar och ägoförhållanden på utskären i Skärgårdshavet 1954-2004
av Gunnevi Bergbom & Karin Bergbom

Om Skärgårdens betydelse som natur- och kulturmiljö - några personliga reflexioner
av Ea Maria Blomqvist

Kolumnen: Hannas horisont
av Hanna Kovanen

KURSER

 


Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi  /  Centre for Continuing Education at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi