Öppna universitetet · Fortbildning · Skärgårdsinstitutet

Tidskriften Skärgård

Årgång 27 Nr 3 / 2004
Tema: Kustliv och skärgårdskultur (?)

I detta nummer

INLEDAREN
Av Håkan Eklund

ÅLÄNDSK EMIGRATION - en fjärdedel av befolkningen till Amerika
Av Eva Meyer

ÅLANDS EMIGRANTINSTITUT
Av Eva Meyer

SVENSKAR VID HAVET - funderinger från en strand
Av Leif Höckerstedt

ETT FOLK ELLER TVÅ? - skillnaden mellan svenskt och finskt?
Av Thomas Rosenberg

BÅTBYGGARNAS KUST
Av Boris Ersson

VARFÖR ÄR KUSTFOLKET FRISKARE?
Av Markku T. Hyyppä

FARVÄL TILL SJÖHUSET SUNNAN - från skärgårdens eget kulturhus till ämbetsverk på stranden
Av Mariella Lindén

KULTURFIASKOT I KORPOSTRÖM
Av Kerstin Smeds

FALLSTUDIE KORPOSTRÖM - förmyndarskap via förnedring, manipulation och kvinnoförtryck
Av Clara Henriksdotter

HAMNEN - skärgårdskulturens hjärta förr och nu
Av Liselott Nyström

NEDKOM I FINSKA SKÄRGÅRDEN
Av Kasper Westerlund

NÄTVERKSSAMHÄLLET OCH DISTANSSTUDIER
Av Christian Wulff


Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi  /  Centre for Continuing Education at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi