Öppna universitetet · Fortbildning · Skärgårdsinstitutet

Tidskriften Skärgård

Årgång 26 Nr 4 / 2003
Tema: Vårt unika träbåtsarv

I detta nummer

INLEDAREN
Av Håkan Eklund

EKSTOCKEN - alla båtars moder
Av Torsten Rabb

REKONSTRUKTION AV EN ÅLDERDOMLIG BÅTTYP
Av Bosse Mellberg

BRUKSBÅTEN-ALLMOGEBÅTEN - i den sydvästra skärgården
Av Bosse Mellberg

ALLMOGEBÅTEN SOM FRITIDSBÅT
Av Bosse Mellberg

MARITIMA TRÄBÅTAR OCH SKUTOR - ur kulturens och turismens synvinkel
Av Marjatta Hytönen

FRÅN SKUTA TILL GALEAS
Av Per-Ove Högnäs

SKUTFÖRENINGEN KUSTKULTUR I FINLAND
Av Timo Pettersson

EUGENIA - en replik av den sista seglande jakten
Av Johan Stenbäck

GAMLA OCH NYA LINDEN - två fartyg, två historier
Av Johanna Aartomaa

GALEASEN HOPPET - seglar in i framtiden
Av Sten Westerholm

SJÖHISTORISK SKATTKAMMARE
Kasper Westerlund

SKRIFTER utgivna av Sjöhistoriska institutet 1936-2003
Kasper Westerlund


Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi  /  Centre for Continuing Education at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi