Öppna universitetet · Fortbildning · Skärgårdsinstitutet

Tidskriften Skärgård

Årgång 26 Nr 3 / 2003
Tema: Äspingen - bortglömt kulturarv?

INLEDAREN
Av Håkan Eklund

ÄSPINGEN - den forntida österlandsfararens färdmedel 
Av Fredrik Koivusalo

Fynd och skriftliga källor

Byggteknik

En experimentell flodfärd med äsping i Estland

Äspingar med pålagda stävar och sydda bord

Litteraturförteckning

ÄSPINGEN I SOOMAA - med stort symbolvärde
Av Aivar Ruukel

 


Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi  /  Centre for Continuing Education at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi