Styrelsen 2020

Styrelsen för år 2020 består av följande personer:

 

Ordförande

Emilie Nordström

emilie.nordstrom@abo.fi

 

Vice ordförande

Ashanti Mukudi

abuahuri@abo.fi

 

Sekreterare

Miranda Ekholm

miranda.ekholm@abo.fi 

 

Kassör

Patrik Seppänen

patrik.seppanen@abo.fi

 

Infosekreterare

Ashanti Mukudi

abuahuri@abo.fi

 

Övriga medlemmar

Edith Vuorinen

edith.vuorinen@abo.fi
 

Reetta Ihalin

rihalin@abo.fi
 

 

 

Kontakta hela styrelsen på ostsvea@abo.fi

 

 

Uppdaterad 4.2.2020

 

Styrelsen 2017

Styrelsen 2012

Styrelsen 2011

Styrelsen 2010

Styrelsen 2009

Styrelsen 2008