När du är medlem i Östsvea får du infomejl då styrelsen ordnar något som vi vill att medlemmarna ska delta i. Exempelvis informerar vi om kommande sitzar, vinkvällar, syjuntor, instkaffen eller gemensam aktivitet tillsammans med någon annan ämnesförening. Som medlem är deltagaravgiften till sitzarna alltid förmånligare, och dessutom kan det dyka upp andra specialerbjudanden, så ett medlemskap lönar sig.

 

För att bli medlem i ämnesföreningen ska du skicka ett mejl till styrelsen på ostsvea@abo.fi, där du skriver ditt fullständiga namn (mellannamn inkluderat), hemort och e-postadress. Ett medlemsskap i Östsvea kostar 7 euro för ett helt läsår.

 

Exempel på ett mejl:

Hej styssen! Jag heter Svea Öst och vill bli medlem i Östsvea för läsåret 2019-2020.
Fullständigt namn: Svea Ostsvea Öst
Hemort: Åbo
E-post: ostsvea@abo.fi


När du skickat iväg mejlet ska
du också betala in medlemsavgiften på Östsveas konto FI2340558120072482. Som meddelande i betalningen skriver du "ditt namn" + medlemsavgift och läsår.

Ex.
”Svea Öst + medlemsavgift, läsår 2019-2020."

 
Du kan också bli medlem på någon av våra sitzar eller på andra evenemang när du ser oss, då kan 
medlemsavgiften betalas  kontant och vi skriver upp de medlemsuppgifter vi behöver.


Kom ihåg att bli vän med vår maskot Svea Öst på Facebook!

 

Uppdaterad 5.9.2019, Viktoria Bäckström