Recent News

Plenary lecture: ”Aspects on solving convex and nonconvex MINLP problems” by Prof. Tapio Westerlund at the MINLP 2014 Workshop in Pittsburgh, Pennsylvania, June 2-5, 2014...

Learn more…

The public defence of Bao Quoc Ta's PhD thesis, "Excessive functions, appell polynomials and optimal Stopping" will take place on Thursday, May 15, 2014, 12 PM in Stora auditoriet, ASA-huset, Fänriksgatan 3, Åbo...

Learn more…

The public defense of M.Sc Anders Skjäl's thesis On the Use of Convex Underestimatiors in Global Optimization, will take place on Thursday April 10th 2014 in auditorium Salin, Axelia II at 12pm...

Learn more…

 

More news...

OSE PÅ SVENSKA

OSE-gruppen vid Åbo Akademi är en tvärvetenskaplig forskargrupp inom området optimering och systemteknik. Forskningen är inriktad på teori, metoder och algoritmer inom systemteknik, optimering och statistik, samt deras tillämpningar inom naturvetenskap och teknik.

OSE sammanlänkar områdena systemteknik, systemteori och matematik vid Åbo Akademi och gruppen representerar kärnan av expertisen inom OSE-området vid Universitetet.

OSE gruppens svenska sidor…