Skyddsfärgningens Beteendeekologi

Skyddsfärgningens Beteendeekologi (5 p.)Kursen är på magistersnivå. Kursen beräknas att komma igång i mitten av mars 2012. Kursen kommer att bestå av tre moment: föreläsningar (ca. 7 dubbeltimmar), litteraturseminarier där vi ska läsa och diskutera relevant forskning (ca. 5 tillfällen) och ett projektarbete (samla och analysera ett litet dataset, skriva och presentera en rapport). Föreläsningar och litteraturseminarier kommer att behandla olika former av skyddsfärgning och dess funktion ur ett beteendeekologiskt och evolutionärt perspektiv. Dessutom kommer relaterade ämnen, så som visuell perception, utveckling av mönster, och färgpolymorfi att tas upp. Det generella målet är att få en förståelse för de olika sätt som bytesdjur kan använda sina färgteckningar för att manipulera sina predatorers beteende och hur predation kan selektera för utseendet hos bytesdjur. Kursen kommer att ges av Sami Merilaita tillsammans med andra forskare från ÅA och gästande forskare från andra universitet.Utvärdering baserar sig på studerandens aktivitet, rapporten och en tentamen.Kontakta Sami Merilaita (i rum nr. 2051 eller via e-post: sami.merilaita@abo.fi), om du har frågor.