spatiaalisuus

 

Tekstit
  Johdanto
  Modulaarisuus
  Käsiterakenne
  Leksikko
  Konstruktiot
  Spatiaalisuus


 

 

Liikkuvien PAIKKOJEN suhteen suomessa on kolme spatiaalista PAIKKAA ilmaisevien postpositioiden ryhmää (i) liikkeen suhteen neutraalit, (ii) liikettä ilmaisevat ja (iii) paikallaan pysyvää referenssin kohdetta edellyttävät postpositiot. Seuraavassa taulukossa on listattu ne Penttilän (1957) kieliopista poimitut postpositiot, jotka olen katsonut merkitykseltään spatiaalisiksi.

(i) Neutraalit:
alla, alapuolella, edessä, keskellä, keskessä, kohdalla, luona, lähellä, paikkeilla, puolella, päällä rinnalla, takana, tienoilla, tykönä, ulkopuolella, ulottuvilla, vierellä, vieressä, välillä, yllä, ympärillä

(ii) Liikettä ilmaisevat
edellä, hännillä, jäljessä, kannoilla, perässä

(iii) Paikallaan pysyvää referenssin kohdetta edellyttävät:
edustalla, huipulla, juurella, juuressa, liepeillä, suunnalla, äärellä, ääressä

On kiinnostavaa, että kaikki ryhmän (ii) postopositiot ilmaisevat peräkkäisyyttä. Yleensä peräkkäisyyttä ilmaisevien prepositioiden 'edessä', 'takana', jne. katsotaan horisontaalisiksi (ks. esim. Jackendoff ja Landau 1992). Silti myös kahden esineen liikkeestä peräkkäisessä suhteessa toisiinsa käytetään juuri peräkkäisyyden prepositoita edellä, edessä, perässä, jäljessä, jne. eikä vertikaalisia prepositioita yllä, yläpuolella, alla, alapuolella, jne.

Oletetaan, että tilanne on seuraavanlainen:Tilanne voidaan ilmaista seuraavilla lauseilla, mutta peräkkäisyyttä ilmaisevat postpositiot (a-lauseet) ovat selvästi luontevampia kuin vertikaaliset (b-lauseet):

a. Raketti A on/kulkee raketin B perässä/jäljessä/takana
b. ??Raketti A on/kulkee raketin B alapuolella/alla

a. Raketti B on/kulkee raketin A edellä/edessä b. ??Raketti B on/kulkee raketin A yläpuolella/yllä/päällä

Seuravissa esimerkeissä peräkkäisyyttä ilmaisevat prepositiot ilmaisevat kuitenkin nimenomaan horisontaalista suhdetta.

Helikopteri B lensi helikopterin B yläpuolella ja helikopteri D lensi C:n edellä. A lensi B:n jäljessä.

Helikopteri A

Kopteri A

 

Helikopteri B

Kopteri B

 

Helikopteri C

Kopteri C

Helikopteri D

Kopteri D

Syy on se, että nyt mukana on myös vertikaalinen ulottuvuus: yläpuolella.

     

(1) (2) (3) (4) (5)

 

       Kurssin etusivulle
 

Urpo Nikanne, maaliskuu 2002

 

   logo
 Sivujen suunnittelu ja toteutus Henna Lehtinen