· Skärgårdsinstitutet

Tidskriften Skärgård

Beställ ett provnummer på Skärgård - tidskriften som dokumenterar ett världsarv

Tidskriften Skärgård som ges ut av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi utkommer med fyra faktaspäckade och läsvärda temanummer per år. Innehållet är fokuserat på kust- och skärgårdsrelaterat material som berör: natur, kultur, arkeologi, historia, samhälle, forskning etc. Tidskriften dokumenterar det mest unika område vi har i Finland; både i ett nationellt och internationellt perspektiv är våra skärgårdsområden ett världsarv av rang.

Tidskriften Skärgård utkommer sedan många år tillbaka med temanummer, och äldre lösnummer finns ännu att köpa i begränsad omfattning. Lösnumren kostar 14 €/st. Prenumerationerna är fortlöpande tills de sägs upp.

Beställ ett gratis provnummer via formuläret nedan eller från Anita.Julin@abo.fi, tfn (02) 215 4944 eller Hakan.Eklund@abo.fi tfn 050-567 2213.

 

Elektronisk beställning

Ja tack, jag vill gärna bekanta mig med Tidskriften Skärgård!
(Fyll i och klicka på "Beställ"!)

 

Namn:

Tjänst eller befattning:

Arbetsplats:
Hemadress:
Postnummer: Ort:
 
Telefon (dagtid):
Fax:
E-post:
 


Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO  +358 (0)2 215 4944