· Skärgårdsinstitutet

Tidskriften Skärgård

ARTIKELREGISTER 1998-2000

Årgång 21 Nr 1 1998 Tema: Skärgårdens silver Redaktör: Agneta Andersson
________________________________________
Ledaren – Knäcks ryggraden i skärgårdsfisket?: Jann-Erik Järvinen 3 – 4
Skärgårdens silver är guld värt: Agneta Andersson 5 – 7
Strömming i Skärgårdshavet: Jukka Pönni 8 – 10
Strömmingsfiskets ekonomiska betydelse idag: Jari Setälä 11 – 12
Eutrofiering, strömming och miljögifter – vad håller på att hända?: Kaj Mattsson 13 – 16
Från notdragning till hemförädling – vårt liv med strömmingsfisket:
Marianne och Börje Holmberg 17 – 19
Rekrytering av yrkesfiskare i EU-Finland: Kim Jordas 20 – 25
Fiskaren – vår tids hjälte?: Agneta Andersson 26 – 28
Kust – och fiskarkvinnorna i Finland: Lena Talvitie 29 – 33
Skärgårdssmak på skärgårdskrogen: Mikael Smeds 34
Fiskhandelns syn på strömmingen i framtiden: Raimo Hautala 35 – 39
Kunde Skärgårdsinstitutet bli ett forskningsinstitut?: Henrik Österholm 40 – 41
Bokrecension ”En bok om Houtskär”: Stig Dreijer 43 – 44

 

Årgång 21 Nr 2 1998 Tema: I algernas värld Redaktör: Agneta Andersson
________________________________________
Ledaren- I algernas värld: Tore Lindholm 3 – 4
Om blåstång och andra alger i Skärgårdshavet under 50 år: Lisbeth Mathiesen 6 – 11
Varför blommar algerna i vår skärgård? Skärgårdshavets tillstånd och
belastning idag: Johanna Mattila 12 – 14
Drivande alger – ett hot mot skärgårdens grunda bottnar: Johnny Berglund 15 – 18
Alger påverkar fisk, fisk påverkar alger: Tore Lindholm 19 – 21
Påväxtalger på djurplankton: Annika Lagus 27 – 25
Analysmetoder för blågrönalgers toxiner: Janette Stenroos & Jussi Meriluoto 26 – 31
Effekter av blågrönalger i näringskedjorna: Marko Reinikainen 32 – 33
Fiskdöden i Vargsundet på Åland 1997: Tore Lindholm & Petra Öhman 34 – 36
In memoriam Mats Waern (1912 – 1998): Olof Rönnberg 37
Blågrönalger I bild och text: Satu Zwerver 38 – 39
SIÅA – aktuellt 39
Loggen – Skärgården på webben: Catrin Ilmoni 40
Vem bebodde bronsåldersbyn på Otterböte i Kökar?: Torsten Edgren 41 – 47
Företagsamhetens villkor i skärgården: Kjell Andersson 48 – 49
Berättelsen om karantänsjukhuset på Lohm: Anja Tuomisto 50 – 55

 

Årgång 21 Nr 3 1998 Tema: Kvarkens skärgård Redaktör: Agneta Andersson
________________________________________
Ledaren- Kusten och skärgården, Österbottens unika konkurrensfördel: Olav Jern 3 – 4
Kvarkens skärgård – en skapelse av istiden: Henrik Österholm 6 – 9
Landhöjningen i Kvarkens skärgård: Mauri Palomäki 10 – 14
Finlands längsta bro – en vitaminspruta för Replots utveckling: Käthe Wiklund 15 – 20
Skärgårdsturism i Larsmo – kommunen som är en skänk från havet: Nina Kjellman 21 – 24
Naturskydd och rättsskydd vid generalplanering av strandskyddsområden. Erfarenheter
från Malax och synpunkter inför framtiden: Jan-Erik Helenelund 25 – 34
Nytt liv på Mickelsörarna: Kjell Heir 35 – 38
Oravais – landskommun med skärgårdsdel: Gunnevi Höglund 39 – 42
Befolkningssituationen i den österbottniska skärgården: Fjalar Finnäs 43 – 46
25-årigt Kvarkensamarbete: Paul Lindell 47 – 51
Nyckeln till en levande kustbygd: Barbro Ruda 52 – 55
Grön Bro över Kvarken: Lena Rinkineva 56 – 59
Om att bärga och nyttja ”vrak”: Rea Åkerfelt 60 – 63

 

Årgång 21 Nr 4 1998 Tema: Skola och utbildning Redaktör: Agneta Andersson
________________________________________
Ledaren- Skola och utbildning i skärgården: Etel Strömberg 3 – 4
Kyrkan och läskunnigheten i Åboland: Bill Widén 6 – 8
Skärgård som stiger – Björköby lågstadium år 101: Bengt Nybond 9 – 13
Grundande, indragningar och stabilisering. Om skolorna i Nagu: Roland Andrén 14 – 18
Skärgårdshavets högstadieskola – för framtid i skärgården: Bengt Holmström 19 – 21
Ålands sjömansskola – sjöfartsutbildning i genuin sjöfartsmiljö: Olav Remmer 22 – 25
Navigationsutbildning på Åland under 144 år: Göte Sundberg 26 – 30
Learning by doing – mottot ombord på Eugenia: Monica Sandberg 31 – 32
Kustkulturen nytt flaggskepp I Houtskär: Agneta Andersson 33 – 35
Dags ta gammal yrkeskunskap till heders?: Leif Kaarto 36 – 39
VIVA – för en outnyttjad resurs i kustregionen: Pia Neovius 40 – 42
Skärgårdshavets naturskola – mer än en naturskola: Mikael Enberg 43 – 45
Tvärvetenskap efterlyses i takt med ökande skärgårdsturism: Cecilia Holmlund 46 – 49
Natur och människa, nästa i Skärgårdskunskap: Agneta Andersson 50 – 51
En harpun ur havets djup: Torsten Edgren 52 – 55

 

Årgång 22 Nr 1 1999 Tema: Skärgårdsmat Redaktör: Agneta Andersson
________________________________________
Ledaren- Skärgården och den goda viljan: Agneta Andersson 3 – 4
”Skärgårdsmat”: Kurt Genrup 6 – 9
Vårt dagliga bröd – bildsvit: foto Kurt Zilliacus 10 – 11
Kvarkenströmming: Guy Svanbäck 12 – 13
Kråkbäret – från glömska till delikatess: Stefan Backlund 14 – 19
Skärgårdssmak satsar på skärgårdens råvaror och mattraditioner: Jan-Erik Sundberg 20 – 23
Jakten på Europas bästa kustkök: Jonas Harald 24 – 26
Regional Matkultur. Ett nätverk mellan regioner och företag i hela Europa: Thord Olsson 27 – 31
Förbindelsetrafiken i Hitis: Holger Wilson 32 – 39

 

Årgång 22 Nr 2 1999 Tema: Skärgårdsfåglar Redaktör: Agneta Andersson
________________________________________
Ledaren- Skärgårdskunskap skapas gemensamt: Paula Lindroos 3 – 4
Ett myller av fåglar: Hans Hästbacka 6 – 8
Vår skärgårsfågelfauna förändras: Mikael von Numers 9 – 14
Dynamik i fågelvärlden – exempel från Föglö: Henrik Wallgren 15 – 20
Varför dör ejdrarna?: Mikael Kilpi, Tuula Hollmén & J. Christian Franson 21 –22
Roskarlen en boplundrare i den yttre skärgården: Tuija Warén 23 – 26
Något om tordmulen och sillgrisslan i Stockholms skärgård och vad ringåterfynden
berättar om deras liv: Roland Staav 27 – 30
Havsörnen – framtidens PR-ambassadör för skärgården?: Jouko Högmander 31 – 33
Amatörornitologi är inte ”bongning”: Håkan Eklund 34 – 37
Då göken upphör att gala, blir han hök – folktraditioner om fåglar: Camilla Asplund 38 – 42
”Vetamornarna” – årets höjdpunkt!: Martin Öhman 43 – 50

 

Årgång 22 Nr 3 1999 Tema: Lantbruk och landskap Redaktör: Agneta Andersson
________________________________________
Ledaren- Spannmålsbonde eller hembrännare?: Arndt Reuter 3 – 4
Hur förändras skärgårdens växtlighet och djurvärld då boskapssköteln
upphört?: Leif Lindgren & Mikael von Numers 6 – 10
Om betesväxter och betesdjur: Maj-Hild Holmström 11 – 13
Miljöansvarighet på kommande i landsbygdsturismen: Ritta-Liisa Pettersson 14 – 17
Projekt lär lantbrukaren hantera sitt avfall enkelt, billigt och rätt: Agneta Andersson 18 – 20
”Men var ska vi ta´t” Finansieringsstöd – förutsättningar och möjligheter: Mats Norrholm 21 – 22
Behöver vi en landsbygdsminister?: Henrik Österholm 23 – 24
Kvalitet och yrkeskunnande betonas i ny examen: Ann-Louise Erlund 25 – 26
Världen, Finland och biosfärområdet: Erkki Leppäkoski 27 – 28
”I ngen blir rik av landskapsvård”: Agneta Andersson 29 – 32
Att bonga är roligt: Annika Forstén 33 – 35
Fru Maria på Östersjöns botten: Christian Ahlström 36 – 40
Ett medeltida fund under Skärgårdshavets yta: Kaj Enholm 41 – 44
Sjöväga män träder fram: Agneta Andersson 45 - 46

 

Årgång 22 Nr 4 1999 Tema: I Sundom by Redaktör: Agneta Andersson
________________________________________
Ledaren- Byn skall leva inifrån: Henrik Österholm 3 – 4
Fakta om Sundom 5
Befolkningen växer: Matts Andersén 7
Söderfjärden – en historia på 520 miljoner år: Peter Edén 8 – 9
Hundratals tranor, tusentals tranor: Hans Hästbacka 10 – 11
Fäbodaliv: Börje Backholm 12 – 13
”Gagneliga fiskevatten”: Bertel Sund 14 – 16
Lillnot, enanot och vata 17 – 18
Från trettio båtlag till tre: Bertel West 19 – 22
Kända fiskeripersoner: Guy Svanbäck 23 – 24
Fiskebåtar och båtbyggeri: Levi Backholm 25 – 28
Vattenkvalitetsproblem i havsområdet: Karl-Erik Storberg 29 –30
Generalplan beaktar Sundoms särdrag: Hannu Vuolteenaho 31 – 33
Nyskifte – ett sätt att reglera jordområden: Bengt Tunis 34 – 35
De gemensamma områdenas förvaltning: Bertel Sund 36 – 38
Länge väglöst land: Henrik Nysand 39
Egen kapellförsamling ger identitet: Leif Westerlund 40 – 41
Aktiv missionsförsamling: Sven-Olof Skagersten 42
En gravgård anläggs: Allan Granfors 43 – 44
Vad är Murmursunds Allehanda?: Börje Backhom 45 – 47
”En lång historia”: Thor Granfors 47
Föreningslivet – samhällets spegel: Göran Björk 48 – 49
Båtklubb värnar om sjösäkerhet: Göran Heinonen 50
Lokal TV sedan 1983 51
Agenda 21-cirkel för en levande skärgård: Matts Andersén 52 – 53
Mellan impulser och traditioner: Tiina Selänniemi 54 – 55

 

Årgång 23 Nr 1 - 2 2000 Tema: Egentliga Finland som förbindelseregion
Redaktör: Agneta Andersson
________________________________________

Samtliga artiklar är skrivna av Lars Westerlund

Samfärdseln och kommunikationsinrättningarna i landskapet
under autonomins tid 3 – 4
Åbo som centralort för Finlands samfärdsel 6 – 7
Landsvägsförgindelserna 8 – 15
Postbefordringen 16 - 22
Farledsnätet och lotsstationerna i skärgården 23 - 33
Sjöfarten 34 - 40
Telekommunikationerna 41 - 44
Järnvägsnätet 45 - 54
Egentliga Finlands förbindelsefunktion 55 - 58
Litteratur 59 - 63
Noter 64- 66


Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO  +358 (0)2 215 4944