· Skärgårdsinstitutet

Sök · Start  

Tidskriften Skärgård

Skärgård 4-2012
            Kvinnokraftnr 1/2013 - Årgång 36
Tema: Jakt och fångst

I detta nummer

 • Inledaren: Ta vara på trovärdigheten
  av Håkan Eklund

 • Om bössmeder i Österbotten  -  av Bengt Lerviks

 • Om sälfångst med sax - av Leif Öling
 • De första åländska jaktföreningarna - av Nils Storå
 • Stor efterfrågan på kvalitetsjakt - av Håkan Eklund
 • Tidig jakt på Åland - jakten, jakträtten och villebråden - av Nils Storå
 • Ludvig Munsterhjelm - en klassiker inom svenskspråkig jaktlitteratur - av Håkan Eklund
 • Igor Sandmans lojakt  av Anders Fagerlund
 • Naguvargen är ingen skröna- av Anders Fagerlund
 • Det blev aldrig någon fågelstudsare - av Håkan Eklund
 • Ålands Jakt-och Fiskemuseum - av Åsa Hägg
 • Den finländska jakten ur en hållbarhetssynvinkel - av Mikael Nygård & Lorenz Uthardt
 • Dramatisk minskning av musselätande dykänder - av Anders Wirdheim
 • Ejdern och vårjakten - av Johan Franzén
 • Hjortjägaren – om behovet av en genusväxling i viltvården- av Kjell Andersson
 • Säljakt vid Utö - av Mats Bergman & Martin Öhman
 • Mårdhunden - en anpassningsbar nykomling - av Kaarina Kauhala
 • Jakttidningen Trapper - av Håkan Eklund
 • En annorlunda jaktbok - av Håkan Eklund
 • Granqvists zoologiska livsverk - av Håkan Eklund
 • Kolumnen: Från Satus horisont - av Satu Numminen


Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi  /  Centre for Lifelong Learning at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi