· Skärgårdsinstitutet

Sök · Start  

Tidskriften Skärgård

nr 2/2010 - Årgång 33
Tema: Korpo, ytterst i staden

I detta nummer

 • Inledaren: Det värdefulla landsbygdskapitalet
  av Håkan Eklund
 • Levande skärgård – en titt under ytan
  av Christoffer Boström
 • Bortom stad och land – en utmaning för Korpo av Kjell Andersson
 • Glimtar ur en kofferdiskeppares liv
  av Gustav Wickström
 • Jurmos häckfågelfauna
  av Mikael Nordström & Pekka Alho
 • När pansarkryssren Aurora låg vid Lohm
  av Gun Herranen
 • Halva lönen att få bo i skärgården – möte med Kaj-Ingmar och Carita Eklund på Åvensor av Pia Prost
 • Skärgårdshavets biosfärområde har utvidgats av Katja Bonnevier
 • Killingholm – en humanitär omständighet av Nalle Valtiala
 • Kalkbrytningen på Åvensor av Pia Prost
 • Västerkalax – intill allfartsvägen mellan Sverige och Finland av Gustav Wickström
 • Bytte storstad till glesbygd i skärgård – intervju med Titti Bruun och Bosse Mellberg
  av Håkan Eklund
 • Fungerande förbindelser livsviktiga – intervju med Agneta på Jurmo av Pia Prost
 • De europeiska öarnas utveckling och sammanhållningspolitik – en fallstudie på Kökar
  av Godfrey Baldacchino & Christian Pleijel
 • Korpo år 2040 – ett levande skärgårdssamhälle eller bara sommarparadis?
  av Nina Söderlund
 • Åbolands skärgårdsstiftelse av Bengt Backman
 • Skärgårdsröster och skärgårdens kulturarv – berättelsen som resurs av Nicole Mattsson
 • Strandrum, sjöfärder och skärgård – några vårreflektioner i Korpo av Mariella Lindén
 • Från Jan Sundbergs horisont: Skärgårdens internationalisering av Jan Sundberg


Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi  /  Centre for Lifelong Learning at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi