Öppna universitetet · Fortbildning · Skärgårdsinstitutet

Sök · Start  

Tidskriften Skärgård

nr 2/2009 - Årgång 32
Tema: Vårt värdefullaste kapital

 

I detta nummer

Inledaren: Vårt värdefullaste kapital
av Håkan Eklund

I små samhällen behövs inga ID-kort
av Rea Åkerfelt

Ni skall nog med här!
av Nina Söderlund

Röda Korsets vänverksamhet i Åboland
av Helena Lindström

Byskolan som kulturcentrum och bildningshärd
av Gunilla Karlberg-Granlund

Funderingar kring trygghet – en inblick i Röda Korsets trygghetsprojekt Ehyt
av Emil Oljemark

Socialt kapital kräver social kompetens
av Markku T. Hyyppä

Om gemenskap och trygghet på öar
av Kerstin Mattsson

Som främling i eget samhälle
av Håkan Eklund

Social kompetens, konflikter och känslohantering
av Annette Norrgran

Solidaritet är inte bara att betala skatt
av Peter Backa

När beroendet blir en börda och nätverken en fälla
av Thomas Rosenberg

När misstänksamheten tar över
av Dennis Rundt

Allt det omätbara
av Siv Sandberg

Socialt kapital i skärgården – några reflektioner
av Jan-Åke Törnroos

Okunnigt om Rödhamns sjökrog
av Bertil Lindqvist

Från Lars Sunds horisont: Att höra till
av Lars Sund

 


Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi  /  Centre for Continuing Education at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi