Öppna universitetet · Fortbildning · Skärgårdsinstitutet

Sök · Start  

Tidskriften Skärgård

nr 1/2009 - Årgång 32
Tema: Arkeologi

 

I detta nummer

Inledaren: Skrämmande okunskap
av Håkan Ekund

Introduktion till arkeologin
av Peter Holmblad

Landskapsvård på fornlämningsområde
av Satu Mikkonen-Hirvonen

Ortnamnet Dalkarby
av Hans Myhrman

Svårtolkade ortnamn
av Gösta Ågren

Kritisk granskning av tomrumshypotesen
av Ralf Norrman

”I någon skärgårdssocken i närheten af Åbo anträffadt silfverfynd.”
av Torsten Edgren

Strandvrak, krängningsbänkar och timmerkistor
av Marcus Lindholm

Sjökrogar i allmänhet och sjökrogen vid Rödhamn i synnerhet
av Ulrica Söderlind & Nikoloz Tskvitinidze

Människans millennier på skärgårdskusten
av Tapani Tuovinen

Sälfångstlägret på Hudholmen i Malax
av Peter Holmblad

Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete
av Martin Öhman

Skärgårdshavets biosfärområde
av Katja Bonnevier

FÖSS - Organisationen för Finlands små öar
av Kristin Mattsson

Skärgårdskunskap av Carina Gräsbeck

Bokhörnan: Personligen minskar jag inte
av Håkan Eklund

Johannas horisont: Rötterna och arvet
av Johanna Söderholm

 


Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi  /  Centre for Continuing Education at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi