Öppna universitetet · Fortbildning · Skärgårdsinstitutet

Sök · Start  

Tidskriften Skärgård

nr 2/2007 - Årgång 30
Tema: Världsnaturarvet - en hedersbetygelse

 

I detta nummer

Inledaren
av Håkan Eklund

Ryssugnarna på Björkö
av Marita Vestergård

Dikning i gammal havsbotten, en lång sur historia
av Robert Sundström & Peter Österholm

Valsörarna – ett stenigt fågelparadis i Kvarken
av Johan Rajander

Finlands första världsnaturarv – en unik landhöjningshistoria
av Leena Rinkineva-Kantola & Susanna Ollqvist

Kustfiskets roll i fiskerinäringens intressebevakning
av Kim Jordas

Kustfiskets socio-ekonomiska betydelse
av Olav Jern

En flaggstång av rostfritt stål, eller vad är egentligen en österbottning?
av Lars Sund

Sundom Båt och farledsklubb, en 40 årig översikt
av Göran Heinonen

Fiske och fiskevårdssynpunkter
av Bertel West & Göran Heinonen

Bergö – mitt i Kvarken
av Ann-Charlotte Skinnar

Restaurering av Österbottniska fiskelekplatser
av Ralf Wistbacka & Jennie Wikström

Sundom – en stadsdel i Vasa
av Bertel Sund

Pentti Kronqvist, en man med passion för Arktis
av Jan Kronholm

Kvarkenrådet blir en gränsregional förening
av Christina Knookala

Thures bokhörna
av Thure Malmberg

Kolumnen: Ann-Gerds horisont
av Ann-Gerd Steinby

 


Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi  /  Centre for Continuing Education at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi