Öppna universitetet · Fortbildning · Skärgårdsinstitutet

Tidskriften Skärgård

nr 1/2007 - Årgång 30
Tema: Skärgård 30 år

 

I detta nummer

Inledaren: Trettionde årgången
av Håkan Eklund

Tryggheten i den åboländska skärgården
av Agneta Mallén

Minnen från en tågresa i Baltikum
av Bertil Sannel

Musiklivet på Kökar
av Martin Segerstråle

Bortglömda justitiemord i skärgården
av Egil Essén

Något om hur man ser skärgården i litteraturen
av Ann-Christine Snickars

Sjövägar i medvind
av Clara Henriksdotter

Skärgårdsskogarna i fokus
av Ralf Wistbacka

Skärgårdshavets temaår
av Martti Komulainen & Samu Numminen

Något om iskultur
av Björn Carneholm

Med skärgårdsornitologin i generna
av Jorma Tenovuo

Då skärgården blev saga
av Kjell Andersson

Museet som tänkte tvärtom
av Christian Pleijel

Vad vore tidskriften Skärgård utan alla eldsjälar
av Nina Söderholm

Vad är skärgård
av Christian Pleijel

Kommunreform och skärgårdens framtid
av Jan Sundberg

Fågelfaunan i Larsmo skärgård
av Ralf Wistbacka

Estlandssvenskarna i Estland har upprättat kulturellt självstyre
av Uile Kärk-Remes

Thures bokhörna
av Thure Malmberg

Kolumnen: Ann-Gerds horisont
av Ann-Gerd Steinby

 


Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi  /  Centre for Continuing Education at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi